OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. januar 2016

EU’s våbendirektiv: Revisionsforslag i strid modvind

Fra første færd har forslaget til et revideret EU-våbendirektiv været i modvind, ja, faktisk i strid modvind, fra alle jægere og sportsskytter i Europa. Men kritikken af forslaget rækker heldigvis langt ind i de parlamentariske rækker i EU-Parlamentet, hvor man har meget svært ved at se, at det præsenterede forslag flytter noget som helst i forhold til at stoppe strømmen af illegale våben ind over EU’s grænser.

Fra Bruxelles rapporterer Nordisk Jægersamvirkes lobbyist, Wieke Edinger, at forhandlingerne om Kommissionens våbenforslag for alvor er kommet i gang. I dagene op til jul mødtes den arbejdsgruppe under Ministerrådet, der er udpeget til at behandle forslaget, for første gang.

Og i EU-Parlamentet har der været en første diskussion af forslaget både i udvalget for Det Indre Marked, som er hovedansvarlig for sagsbehandlingen, og i udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som senere vil komme med en udtalelse.

- Modtagelsen af forslaget har i første omgang været kritisk, hvilket er positivt for jægerne. Både i rådsarbejdsgruppen og i Parlamentet er Kommissionen mødt med mange spørgsmål til både den fejlagtige kobling mellem legal våbenbesiddelse og terrorisme, den manglende konsekvensanalyse og de øvrige mange uklarheder i forslaget, fortæller Wieke Edinger og fortsætter:  

- På vegne af de nordiske jægere afholder vi (FACE og Wieke Edinger, red.) mange møder for at danne os et overblik over, hvad der sker, og hvordan man forholder sig til forslaget i de forskellige institutioner samt hos øvrige interessenter.

Kommissionen er samarbejdsvillig

Kommissionen er hårdt presset af den modvind forslaget har fået, særligt i Parlamentet, og det har udløst en hvis samarbejdsvillighed.

FACE og Wieke Edinger har nu mødt de ansvarlige sagsbehandlere ved to lejligheder og er meget positivt blevet bedt om at komme med skriftlige kommentarer, inden nye møder afholdes inden for få uger.

Relevante aktører er inddraget

- Vi har desuden været i kontakt med sagsbehandlerne i de nationale repræsentationer, som er vores forbindelse til ministerierne i medlemslandene og til Ministerrådet i EU. Ingen er nu i tvivl om, hvad der er på spil for jægerne, og alle har vist sig at være lydhør over for vores argumenter, siger Wieke Edinger og tilføjer:

- I Parlamentet møder vi mange af parlamentsmedlemmerne, deres assistenter og deres politiske rådgivere for at fortælle dem om forslagets potentielle konsekvenser for de nordiske jægere.

To af disse er den konservative europaparlamentariker Bendt Bendtsen og Venstres Ulla Tørnæs.

EU-kommissionens forslag er desværre et godt eksempel på et rigtigt dårligt lovarbejde. Det er symbolpolitik, og det skader mere, end det gavner.

Bendt Bendtsen: Makværk

- EU-kommissionens forslag er desværre et godt eksempel på et rigtigt dårligt lovarbejde. Det er symbolpolitik, og det skader mere, end det gavner. Det her hjælper intet i forhold til at bekæmpe terrorisme, hvilket var meningen. Det er jo ikke jægere og sportsskytter, som begår terrorisme i Europa. Forslaget vil berøre en masse jægere og sportsskytter, som blot udøver deres fritidsinteresse og deres hobby, udtaler Bendt Bendtsen og tilføjer:

- Jeg er i fuld gang med at samle en berettiget modstand mod forslaget. Selvfølgelig skal der være mulighed for, at man kan handle våben mellem private, selvfølgelig skal der være mulighed for, som det altid har været, at bruge halvautomatiske våben til jagt og sportsskydning, for blot at nævne to uhyrligheder. Kommissionen er i ordets bogstaveligste forstand ved at "skyde spurve med kanoner".

Ulla Tørnæs: en ommer!

Også Venstres europaparlamentariker Ulla Tørnæs er utilfreds med forslaget.

- Kommissionens forslag lægger op til at spænde ben for lovlydige borgeres omgang med våben. Forslaget er ganske enkelt alt for vidtgående. Nu går arbejdet med at forhandle en ny lovgivning på plads, og jeg vil gøre mit til at bevare fornuften mellem at bekæmpe misbrug af våben og samtidig sikre, at jægere og skytter kan udføre deres arbejde og interesser, siger Ulla Tørnæs.

Lang vej endnu

- Selv om vi møder forståelse og støtte mange steder, så er vi langt fra målet. Kommissionen vil uden tvivl holde fast i, at ”der skal ske noget”, og vi oplever også, at der både i Rådet og i Parlamentet er personer, som bakker op om dele af forslaget, som, vi mener, er problematiske. I de kommende måneder vil vi fortsætte vores arbejde med henblik på at sikre det bedst mulige resultat for jægerne, siger Wieke Edinger.

Som formand for både Nordisk Jægersamvirke og Danmarks Jægerforbund er Claus Lind Christensen meget tilfreds med den politiske medfart, som kommissionsforslaget har fået indtil nu.

- Vi gør alt, hvad vi kan, både nationalt og internationalt, for at modarbejde dette forslag. Den danske regering og relevante folketingsudvalg kender jægernes og sportsskytternes holdninger. I Nordisk Jægersamvirke står vi skulder ved skulder i denne sag med Wieke Edinger som lobbyspydspids i EU, og FACE arbejder, som vi hører fra Wieke Edinger, målrettet på denne sag, siger Claus Lind og fortsætter:

- Vi arbejder på alle niveauer for at få taget dette forslag af bordet, og den store opbakning fra medlemmer af EU-parlamentet glæder os derfor i Danmarks Jægerforbund. Vi forsætter kampen, så længe der er en slagmark at kæmpe på, det lover jeg.

LÆS: Nordisk Jægersamvirkes positionspapir til EU (pt. er dokumentet på engelsk - vi arbejder på en oversættelse).

LÆS: Alt om DJ's arbejde mod de foreslåede ændringer her.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund