OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. november 2016

Efterafgrødedag med Agrovi og Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning

D. 27 oktober var en af Danmarks Jægerforbunds markvildtrådgivere til efterafgrødedag hos Agrovi.

Tekst: Jens Ljungmann Pedersen

Det var blevet tid til at se på de 8 forskellige parceller med etablering af efterafgrøder, som landboforeningen har eksperimenteret med. Fokus for dagen var at se hvilken etablering som gav den bedste efterafgrøde, men agendaen for Danmarks Jægerforbunds markvildtsrådgiver var en lidt anden.

Efterafgrøder kan nemlig også have en positiv effekt for vildtet. Der kan vælges arter som søges af vildtet såsom kløverarter (dog kun i de frivillige – grundet landbrugslovgivningen) men også boghvede ædes gerne som grøntføde om vinteren.

Netop nu er føden ikke knap for markvildtet, men senere på sæsonen vil et slået spor i efterafgrøden (efter 1. november – grundet landbrugslovgivningen) gøre den grønne føde tilgængelig hele vinteren. For at disse tiltag skal have effekt kræver det naturligvis at efterafgrøden ikke pløjes/sprøjtes ned før til foråret.

De mange efterafgrødeinteresserede landmænd hørte også om markvildtprojektet og tiltag der ellers kan gøres i et effektivt landbrug til gavn for markvildtet.