OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. marts 2016

Ændring af Våbendirektivet – bærer vores EU arbejde frugt?

De sidste måneder har Danmarks Jægerforbunds engagement i EU i høj grad været præget af drøftelser af EU-Kommissionens forslag om en ændring af Våbendirektivet, hvilket har vakt stor bekymring hos jægere i hele EU.

Tekst: Wieke Huizing Edinger, Nordisk Jægersamvirke

Kommissionen fremsatte sit forslag d. 18. november 2015, fem dage efter terroranslaget i Paris og tydeligvis præget af det, idet EU-Kommissionen så en klar forbindelse mellem angrebene og civil våbenbesiddelse i EU.

Fire måneder senere er arbejdet med EU-Kommissionens forslag kommet godt i gang. Forslaget er i behandling i både EU’s justits- og indenrigsministerråd, hvori de nationale ministre deltager, og i Europaparlamentet. I Parlamentet bliver forslaget i første omgang behandlet i den såkaldte komité for det indre marked og forbrugerbeskyttelse (IMCO).

I Danmark er direktivet, via Justitsministeriet, i øjeblikket i offentlig høring, hvor Danmarks Jægerforbund, i samarbejde med Danmarks Våbenhandlerforening, DGI Skydning og Dansk Skytte Union afgiver et samlet svar på vejene af de danske våbenejere.

For at sikre at vores holdninger bliver taget med til drøftelserne i rådsregi, har vi løbende været i kontakt med de nationale ministerier og deres repræsentanter i Bruxelles. Der har her været en god dialog.

Arbejdet med Europaparlamentet foregår i tæt samarbejde mellem Nordisk Jægersamvirke, den europæiske jægerorganisation FACE og ESSF, European Sport Shooting Federation. Organisationerne har formået at enes om en fælles holdning til EU-Kommissionens forslag, hvilket betyder at alle producenter og brugere af civile våben i EU nu taler med én stemme i EU. Dette sender et meget stærkt politisk signal.

I går fremsatte formanden for Europaparlamentets IMCO komité et udkast til en rapport om forslaget. Rapporten viser en klar forståelse af vores synspunkter og afviser således mange af EU-Kommissionens forslag, som vi mener er for vidtgående. Eksempelvis afviser rapporten indføring af standard helbredsundersøgelser (medical tests) og et forbud mod internethandel af våben mellem private. Ydermere genopretter rapporten muligheden for at unge under atten år kan eje et våben. Med hensyn til halvautomatiske våben afviser rapporten en ændring af kategorierne, således at sådanne våben fortsat lovligt vil kunne besiddes og bruges i EU. OPDATERET: Det vil sige, at hvis politikerne vælger at følge Europaparlamentets IMCO komités udkast til rapporten, vil der ikke blive foretaget ændringer af de eksisterende kategorier.

Bærer vores arbejde med EU-våbendirektivet frugt? Det er for tidligt at konkludere hvad forhandlingerne ender med – vi har fortsat en lang og uforudsigelig vej at gå. Men vi er godt tilfredse med udbyttet af vores arbejde i Europaparlamentets IMCO komité. Her er det klart, at vores stemme er blevet hørt – og lyttet til.