OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2015

Rigspolitiet vil ikke sætte mål for sagsbehandlingstider

Danske jægere og andre våbenejere er blevet tabere i Rigspolitiets jagt efter besparelser i peanut-størrelse. Sagsbehandlingstiderne på våbentilladelser er steget fra få dage i til 10 uger i gennemsnit. Uacceptabelt, siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

I jagten på at spare ti årsværk, eller hvad der svarer til godt fire millioner kroner, har Rigspolitiet nedlagt alle landets våbenkontorer for at oprette to centrale enheder i Holstebro og Taastrup. Ønsket har været at opnå besparelser og ensartet service.

Et år efter sammenlægningen, er det Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at besparelserne har været det vigtigste, for bedre service er der ikke kommet ud af det - tværtimod.

Hvor danske jægere, sportsskytter og andre våbenejere tidligere kunne tage ned på deres lokale våbenkontor og få ordnet deres tilladelser på få dage, er sagsbehandlingstiderne i specielt Taastrup (ACØ) gået grassat. Nu er sagsbehandlingstiderne for nye våbentilladelser i gennemsnit ti uger.

Såfremt de igangsatte initiativer for at nedsætte sagsbehandlingstiden ikke hurtigt har den ønskede effekt, vil Rigspolitiet i samarbejde med de to politikredse undersøge, hvilke yderligere initiativer der kan iværksættes.

Politiet lover bedring

I en mail til Danmarks Jægerforbund erkender den ansvarlige for gennemførelsen af etableringen af de to centre, økonomidirektør i Rigspolitiet Nikolaj Veje, at:

- Vi er enige i, at en række borgere og virksomheder, herunder Jægerforbundets medlemmer, har oplevet en servicenedgang efter etableringen af de administrative centre, og at sagsbehandlingstiden for nogle sagstyper er blevet for lang. Der er iværksat flere konkrete tiltag med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder ansættelse af en række vikarer til aflastning og understøttelse af sagsbehandlingen. Derudover bliver der i begge centre arbejdet med optimering af driftsledelse samt etablering af et nyt telefonsystem. Rigspolitiet har således en klar forventning til, at sagsbehandlingstiderne – navnlig i ACØ – vil blive kortere. Såfremt de igangsatte initiativer for at nedsætte sagsbehandlingstiden ikke hurtigt har den ønskede effekt, vil Rigspolitiet i samarbejde med de to politikredse undersøge, hvilke yderligere initiativer der kan iværksættes, skriver Nikolaj Veje.

Jægerformand rystet over politiet

For at få nedbragt sagsbehandlingstiderne har politiet ansat 11 vikarer i en tidsbegrænset periode på fire måneder. Men økonomidirektør Nikolaj Veje vil ikke sætte mål for, hvor lang en sagsbehandlingstid, der er rimelig og heller ikke en dato for, hvornår disse mål skal være opfyldt. Han vil end ikke fortælle, hvad der skal ske, når de 11 vikarers ansættelser løber ud.

- For Danmarks Jægerforbund er det uacceptabelt, at politiet gennemfører så stor en reform uden på forhånd at have sat klare mål for den service, man vil yde de danske våbenejere. Nu har politiet haft et helt år til at få styr på sammenlægningen, men den leverede service er stadig milevidt fra, hvad vi har været vant til. Vi har dagligt frustrerede jægere i røret, som ikke kan forstå, at det skal tage måneder at udfører en forholdsvis simpel godkendelse, som før kunne klares i et snuptag. Mange må jo opgive at komme på jagt. Det er rystende, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.

Læs hele økonomidirektør Nikolaj Vejes svar til Danmarks Jægerforbund samt analyserapporten bag sammenlægningen her.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund