OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. september 2022

Ombudsmanden stiller kritiske spørgsmål

Over 15 kritiske spørgsmål til både ministeriet og PAC er det foreløbige resultat af ombudsmandens analyse af de redegørelser, som myndighederne har indgivet.

Tekst: Jesper Brixen

 

I foråret indbragte Danmarks Jægerforbund PAC's håndtering af det nye system til våbenregistrering for ombudsmanden, fordi DJ mener, at myndighederne i denne sag har handlet urimeligt over for alle de jægere, der er afhængige af et fungerende våbenregister. Ombudsmanden valgte at gå ind i sagen og har nu bedt myndighederne besvare en række kritiske spørgsmål.  

Ombudsmanden har brugt sommeren på at indhentet udtalelser fra myndighederne for at afdække sagens omfang. Som part i sagen har jægerforbundet efterfølgende gennemgået myndighedernes forklaringer og givet vores kommentarer med udgangspunkt i den aktindsigt, vi tidligere har informeret om.  Med aktindsigten har vi haft et veldokumenteret udgangspunkt for at stille kritiske spørgsmål til både myndighedernes forklaringer og tidsplaner. 

Jægerforbundets input har medvirket til, at ombudsmanden konkret stiller over 15 kritiske spørgsmål til myndighederne og herunder beder dem om at forholde sig til DJ’s kommentarer. Et af de mange spørgsmål er, hvilke overvejelser ministeriet har om de retlige konsekvenserne for borgerne ved det nye it-system, hvis det ikke virker. Ligesom myndighederne bliver bedt om at svare på, hvilke overvejelser de havde om at sætte et it-system i drift, de vidste ikke virkede.  

Myndighederne har i deres udtalelser fastholdt, at deres forventning i januar 2022 var, at systemet kun havde ”mindre fejl”, og at de ville være udbedret i løbet af ”et par uger”. Ombudsmanden har derfor også bedt myndighederne uddybe, hvad de mente med ”mindre fejl” og ”et par uger”. 

Ombudsmanden anerkender endvidere jægerforbunds argument om, at flere områder i våbenregisteret har været udsat for et sagsbehandlingsstop og beder derfor myndighederne om at redegøre for det retlige grundlag for at gennemføre dette.  

- Jeg er glad for, at ombudsmanden går videre med sagen, og det er betryggende, at der spørges så kritisk ind til en række af de spørgsmål, som vi længe har råbt højt om, udtaler Marie-Louise Achton-Lyng, hovedbestyrelsesmedlem og formand for DJ’s våbenudvalg. 

Myndighederne har nu seks uger til at svare Ombudsmanden. 

Hvis du vil se politiets nuværende status, er den her: https://politi.dk/vaaben/driftsstatus