OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2022

Status fra PAC: Det begynder at glide mere effektivt

Bunkerne bliver stadig mindre hos Politiets Administrative Center, som bl.a. har haft særligt fokus på tilladelser til jagt - og her er der gjort et godt indhug i sagerne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Selvom mange stadig venter utålmodigt på deres våbentilladelse, er der tilsyneladende lys forude. I Politiets Administrative Centers statusopdatering ovenpå dialogmødet med Våbendanmark, som fandt sted medio november, noterer PAC sig i hvert fald at sagsbeholdningen nu ikke kun flytter sig ugentligt, men faktisk næsten dag til dag.

"Et af vores fokusområder har været tilladelser til jagt, og her kan vi virkelig se, at der er gjort et godt indhug i sagerne. Sagsbeholdningen af ansøgninger om tilladelser til jagtvåben er faldet fra over 9000 til nu under 5000. Den største opgave foran os nu er at holde momentum med de nye sager, samtidig med at vi får behandlet de sidste af de ”gamle” sager – de sager, hvor vi har afventet en mere smidig sagsgang (...). Indtil sommeren 2023 har vi fortsat hjælp af 35 vikarer, der fortsætter indsatsen med at nedbringe mængden af verserende sager," skriver PAC således i sit nyhedsbrev.

Administrativ forlængelse

Derudover kunne PAC meddele, at man har truffet beslutning om at forlænge fristen, hvor borgere, der har søgt om fornyelse, kan være i lovlig besiddelse af skydevåben, selvom om deres tilladelse er udløbet. Forlængelsen vil gælde indtil den 31. marts 2023, hvorefter det er forhåbningen, at våbenområdet er fuldt normaliseret.

Forlængelsen skal forhindre at borgere utilsigtet kan stå i ulovlig våbenbesiddelse.

Knapt 5.000 jægere venter stadig

Systemet, der som bekendt har været igennem en hård opstart, kan nu behandle alle typer af tilladelser. Det er dog ikke ensbetydende med at alle processer kører optimalt, men det går fremad. Mens antallet af afsluttede sager vedr. tilladelse til jagt for perioden 18. januar til 15. november ligger på 16.410, er antal verserende sager pt. 4.821.

På dialogmødet oplyste jægerforbundets repræsentanter desuden politiet om, at visse dele af ansøgningsprocessen på politi.dk er uforståelig for mange medlemmer, og at de bør formuleres mere enkelt, evt. understøttet med en eller flere instruktionsvideoer. PAC lovede at se nærmere på problemet.