OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Der blev ikke brug for stemmekortene i kreds 6

Udkastet til kronvildtforvaltning gav ikke anledning til debat på kredsmødet, der blev afviklet i god tone i kreds 6.

Tekst: Ole Eriksen
Foto: Ole Eriksen

Det er ikke hjortevildtdebatten, der sætter sindene i kog i kreds 6. Faktisk blev debatten kun berørt af landsformand Claus Lind Christensen, der orienterede om forhandlingernes forløb og beklagede den hårde tone og de til tider forkerte oplysninger på de elektroniske medier. Der er stigende kronvildtbestande i Syd– og Vestsjælland, men det fik altså ikke de fremmødte til at diskutere jagttider eller arealkrav.

Kredsmødet, der igen var henlagt til Damme Kro på Møn, forløb i en god stemning uden de store debatter. Kredsformand Sven–Erik Johannesens beretning gav ikke anledning til kommentarer, og der var heller ikke mange bemærkninger til koordinatorernes beretninger, der igen i år blev læst op af kredsformanden.

Der har generelt været afviklet et pænt antal arrangementer. Desværre mangler der stadig en jagtstikoordinator. Til gengæld råder kredsen nu over tre vildtplejerådgivere.

Et punkt, der altid giver anledning til debat på kredsmødet, er det faldende medlemstal, og så er man endda ret godt stillet i kreds 6, hvor faldet ligger i den absolut lave ende af skalaen.

Kredskasserer Jens Hovmand fremlagde et regnskab, der viste et forbrug på 122.000 kroner mod budgetteret 171.000 kroner. Det fik flere til at foreslå, at man brugte de overskydende midler til at hverve og fastholde medlemmer. Ligeledes var der forslag om at undersøge, hvorfor medlemmerne forlod DJ. Den undersøgelse er allerede lavet, kunne Claus Lind Christensen oplyse. Den mest almindelige årsag til udmeldelse er, at medlemmerne er holdt op med at gå på jagt. Det kan af gode grunde ikke ændres, men det kan de foreslåede ændringer af medlemskategorier måske.

Strand– og Havjagtskoordinator Mogens Raae havde leveret grågæs samt grå– og krikænder til en stor konkurrence, hvor blandt andet de to berømte restauranter Geranium og Noma deltog. De har begge sat vildt på menuen fra starten af den kommende jagtsæsonen. Han kunne også berette om et kommunalt fælleskøkken, der dagligt leverer mad til 2.000 personer. Her har man blandt andet haft fasan på menuen til stor glæde for brugerne.

På kredsmødet blev Niløse Jagtforening kåret som Årets Jagtforening for deres evne til at hverve og fastholde nyjægere som medlemmer. Tommy Hemmingsen, der blandt andet har været kredsbestyrelsesmedlem og formand for Jægerrådet i Fakse fik DJ´s aktivitetstegn. Det samme gjorde Carsten Kümler for sin indsats som nyjægerkoordinator. Desuden blev Frank Lilholm Pedersen hædret med en lille gave for sin indsats som Kredsbestyrelsesmedlem, formand for Jægerrådet i Næstved og webkoordinator i Kredsen.

Jægerrådene gav i øvrigt anledning til debat.

– De fungerer ikke. Gør noget, men gør det hurtigt, sagde Frank Lilholm Pedersen, der fik opbakning af flere.

I år var HB–medlem Stig Egede Hansen på valg. Han blev genvalgt uden modkandidat. Det samme blev hans suppleant, Kredsformand Sven–Erik Johannesen.

Da der ikke var indkommet forslag, og debatten under eventuelt var begrænset, sluttede Kredsmødet en halv time før planlagt.