OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2017

Snyd at springe ved siden af

Faldet i medlemstallet i Kreds 6 i almindelighed og DJ i særdeleshed var den røde tråd på kredsmødet på Møn 11. marts.

Tekst: Henning Kørvel
Foto: Henning Kørvel

I Kreds 6 bliver der til stadighed færre medlemmer af de 64 jagtforeninger i kredsen.

- I oktober 2016 havde vi ventet at ville have haft cirka 9.000 medlemmer, svarende til 10 procent flere end i 2012, men vi havde kun 7.484 medlemsskaber, hvilket er et fald på 127 siden oktober året før. Set i forhold til 2012 er faldet på cirka ni procent over en fireårig periode, konstaterede formanden for Kreds 6, Sven-Erik Johannesen, på kredsmødet 11. marts på Damme Kro, Møn.

- Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at vi gør vort bedste ude i jagtforeningerne for at få flere lokale jægere ind i det givende fællesskab, som de tilbyder. Hvis vi ikke får spredt det glade budskab, så kan det være svært for udenforstående at se, at de kan have glæde af at være med i fællesskabet. Spred de gode historier fra arrangementerne i aviser og på sociale medier, inviter jeres kammerater med til arrangementer i foreningen og tag godt imod nye. Der skal noget socialt lim til at få nye medlemmer og de eksisterende til at blive. Alle sejl skal sættes til, så vi kan få vendt udviklingen, fastslog Sven-Erik Johannesen og føjede til, at det i Sorø Jægerråd er blevet drøftet at producere en folder, som Sorø Kommune kan uddele til tilflyttere ved velkomstarrangementer.

HB-medlem Stig Egede Hansen gav medhold i, at organisationen står over for en kæmpe opgave og rejste spørgsmålet: ”Hvad gør vi ved problemet, når der findes 178.000 jagttegnsløsere, men organisationsprocenten er nede i 40-erne”?

- En masse mennesker vil jo nemlig gerne være jægere, men ikke være medlem af jægerforbundet. Spørgsmålet er, hvordan vi får brudt denne tendens. Vi har fat i cirka 50 procent af de yngste jægere, men hvad skal der til for at tiltrække dem, der ikke er medlemmer, lød spørgsmålet fra Stig Egede Hansen, der syntes, at det er lidt snyd at springe ved siden af.

DJ’s formand Claus Lind Christensen slog på, at det er nødvendigt at stå sammen og ikke pleje særinteresser. Han orienterede samtidig om, at HB er på vej med en ny strategi for jægerforbundet, hvoraf et af hovedtemaerne er øget medlemstal. Andre emner er meningsfyldte medlemsaktiviteter, kendskab og kommunikation og bæredygtig jagt og natur.

- Viden er et af værktøjerne til fastholdelse af jagt, sagde Claus Lind Christensen.

Jesper Schytte fastslog, at fordi 96.000 af de nuværende 170.000 jagttegnsløsere oplyser at have nedlagt vildt, og 73.000 ikke har vildtudbytte, så mangler DJ reelt kun otte procent af de aktive jagttegnsløsere som medlemmer af organisationen.