OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. marts 2019

Kredsmøde fordømmer havørnedrab

Deltagerne på mødet i Kreds 6 i Store Damme på Møn tager i en fælles udtalelse skarp afstand fra drabet på en havørn, der 15. februar blev fundet død på Sydlolland med to hagl i kroppen.

Tekst: Henning Kørvel. Foto: Henning Kørvel og Claus Boserup

En havørn, der 15. februar blev fundet død på Saxfjed inddæmning på Sydlolland, som DTU konstaterede, havde to hagl i sig, og således angiveligt døde som følge af at være skudt, optog en stor del af mødet i Jægerforbundets kreds 6 i Store Damme på Møn den 9. marts. Deltagerne i kredsmødet vedtog således en udtalelse, der skarpt fordømmer drabet på havørnen, der blev fundet død cirka to kilometer fra reden, hvor et webkamera har været opstillet i seks år og givet interesserede mulighed for at følge med i havørnen og dens mages yngleaktiviteter.

- Den handling, der er begået, er helt uantagelig og til stor skade for jægernes omdømme, argumenterede hovedbestyrelsesmedlem Stig Egede Hansen.

Forud for vedtagelsen af fordømmelsen af havørnedrabet, stillede Jens Hovmand forslag om, at Jægerforbundet støttede indsamlingen til en dusør på Facebook med 10.000 kroner.

- Man kan ikke tage afstand nok fra dette her, fordi det er ødelæggende for jagtsagen, fastslog Jens Hovmand.

 

Jægere fandt havørnen cirka to kilometer fra reden på Saxfjed Inddæmning. DTU konstaterede, at den havde to hagl i sig, og angiveligt er død pga skud.

Jægere fandt havørnen cirka to kilometer fra reden på Saxfjed Inddæmning. DTU konstaterede, at den havde to hagl i sig, og angiveligt er død pga skud.

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen oplyste, at dusørspørgsmålet har været drøftet i hovedbestyrelsen, men at organisationen ikke har tradition for dusører i en sag som den aktuelle.

- Jeg har heller ikke mandat til at støtte indsamlingen til en dusør økonomisk, sagde formanden, der finder det prisværdigt, at enkeltpersoner af deres egne penge betaler til en dusør, men fordi sagen er principiel, så skal den drøftes i hovedbestyrelsen.

En løsning, som Torben Møller Nielsen, formand for kreds 6, støttede helt og fuldt. Susan Jørgensen, mødets dirigent, leverede det indspark, at ved indsamling af penge til en dusør skal man være opmærksom på indsamlingsloven. Tilbage til udtalelsen slog Stig Egede Hansen fast, at havørnedrabet er øv, øv:

- Det er det værste, der kan ske, og det begrænser os i lang tid i forhandlingerne med andre grønne organisationer. Og det skal ikke ske igen, fastslog Stig Egede Hansen og føjede til, at den skyldige ikke kan være medlem af Jægerforbundet. Handlingen er helt uantagelig.

- Alle medlemmer i kreds 6 har fået en ambassadøropgave. Havørnedrabet er så tossedumt, som noget overhovedet kan være.

Til TV2 Øst, der troppede op ved kredsmødet i frokostpausen, gentog kredsformand Torben Møller Nielsen sin skarpe fordømmelse af havørnedrabet, der blev sendt i nyhederne 19.30 om aftenen.

- Det er ikke en jæger i vores forstand, der har gjort noget sådant, sagde kredsformanden, og Claus Lind Christensen gav udtryk for, at han håber, at politiet opklarer sagen, der er politianmeldt af Miljøministeriet, og gerningsmanden bliver stillet til ansvar.

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og kredsformand Torben Møller Nielsen tog på såvel mødet som i TV2 Øst skarp afstand fra havørnedrabet.

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og kredsformand Torben Møller Nielsen tog på såvel mødet som i TV2 Øst skarp afstand fra havørnedrabet.