OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. marts 2021

Ekstraordinært kredsmøde i Kreds 6

Ved det ekstraordinære kredsmøde i Kreds 6 d. 2 marts 2021 var der blot et væsentligt punkt på dagsordenen: Valg af ny Kredsformand.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

27 repræsentanter fra bl.a. kredsens lokalforeninger var logget ind på det virtuelle møde for at stemme om besættelse af den kredsformandspost, der havde stået åben, siden Torben Møller Nielsen med øjeblikkelig virkning stoppede ved jul. Fungerende kredsformand Jesper Skovgaard Jensen bød kort efter klokken 19.00 velkommen til mødet, hvor Susan Jørgensen – formand for Næstved Jagtforening – blev valgt som dirigent. Dagsorden og indkaldelse blev herefter godkendt – mødet var beslutningsdygtigt.

Dernæst fulgte en kort gennemgang af valgprocessen ved konsulent Hanne Smedegaard. Denne del af mødet var i den grad rykket ind i en ny tidsæra, idet den – såfremt der måtte være flere kandidater til formandsposten – skulle foregå via onlineprogrammet E-Voting.

Mårhund og nationalparker

Det kunne konstateres, at der ikke var modkandidater til Bo Simonsen. Inden han blev valgt, gav han dog en fyldestgørende præsentation af sin person og sine holdninger:

- Jeg vil gerne bidrage til at gøre vilkårene for jagten bedre i Kreds 6, hvor en lang række udfordringer venter på os i den kommende tid. Vi kan se ind i udfordringer omkring Naturnationalparkerne, hvor vildtets frie bevægelighed skal forhindres af høje hegn, og hvor jagten kan risikere helt at forsvinde, sagde han og fortsatte:

- Vi kan også se ind i et problem med en mårhund, der måske snart går i land hos os, og her kan vi i kreds 6 meget vel blive de første til at tage imod den. Udfordringerne er vi selvfølgelig allerede i gang med at tage hånd om.

Samarbejde og opbakning

Ifølge Bo Simonsen ser vi også ind i en fremtid, hvor det aldrig har været vigtigere, at vi kan og vil stå sammen om jagten.

- Uanset om det er i lokalforeningen, i Jægerrådet, i Kredsen eller for den sags skyld i Hovedbestyrelsen, så er tiden kommet, til at vi i stedet for at råbe sølvpapirshat efter hinanden lytter og bakker hinanden op. Danmarks Jægerforbund er en stærk organisation med mange kompetencer, og der er et stort engagement i foreningen, som bare ligger og venter på at komme i spil. Der er intet alternativ til at stå sammen, sagde han.

Bo Simonsen mener, at der skal arbejdes for mest mulig bæredygtig jagt i fremtiden, med stor vægt på at den skal være bæredygtig. Han mener også at lokalforeningerne i både deres nuværende eller måske i en anden form, skal bakkes op.

- Jagtforeningerne er omdrejningspunktet i DJ, og det er herfra medlemmerne skal komme. Foreningerne skal støttes så meget, som vi kan fra Jægerrådenes side, konstaterede han og sluttede med ordene:

- Tak fordi i lyttede og lad os så sammen styrke den bæredygtige jagt og sikrer, at Kreds 6 fortsat er Danmarks bedste kreds.

En egentlig valgproces blev altså ikke nødvendig, hvorfor Susan Jørgensen nu kunne konstatere, at Bo Simonsen var at betragte som kredsformand for Kreds 6.

Vi vil jer gerne

Under punktet evt. klikkede Næstformand i Næstved Jagtforening John Vinsbøl sig ind og roste for en flot præsentation og ønskede tillykke med valget. Også formand for DJ’s Nyjægerudvalg Finn Hvid Bertelsen klikkede ind for at lykønske og gjorde samtidig opmærksom på, at man fra Nyjægerudvalget ønskede opbakning til nyjæger-arrangementet kaldet Hunting-Skills, som løber af stablen i Køge 22 august i år.

- Jeg vil meget gerne, hvis I på næste kredsbestyrelsesmøde vil give mig 15 minutter til en fremlæggelse af projektet, der arrangeres i samarbejde med Kreds 7, for det kræver stor opbakning, hvis det skal blive en succes, konstaterede han.

- Tillykke og tak for at du vil tage posten, der er brug for gode kræfter, sagde formand for DJ Claus Lind Christensen og takkede bl.a. for, at Bo fortsat vil sidde med i arbejdsgruppen omkring fusionen med Foreningen af Danske Buejægere (FADB).

Bo Simonsen takkede for ordene og varslede, at når arbejdet omkring fusionen med FADB er gennemført, fratræder han buekoordinatorposten. Afslutningsvis rakte han hånden ud til de, der af den ene eller anden årsag måske har vendt ryggen halvt til DJ:

- Vi har brug for jer, vi vil jer gerne!

Prøvevalg

Valgprocessen via E-Voting var uprøvet og blev herefter – uden for dagsordenen – testet af mødedeltagerne. Det tog et par minutter, at blive klar med alle deltagere, men måden at afgive stemmer på, forløb trods alt rigtig positivt og blev et godt varsel for fremtidige muligheder.

Herefter takkede Jesper Skovgaard Jensen for et godt møde, der kunne logges af.

Hvem er den nye kredsformand

Bo Simonsen er jagttegnsinstruktør, riffelinstruktør, flugtskydningsinstruktør og censor ved de frivillige jagtprøver, og så har han tidligere været formand for Hadsund Jagtforening, samt siddet i Mariagerfjord Jægerråd. Ud over nu at være formand for Kreds 6, er han også buekoordinator.

Han har en kandidatgrad inden for IT og arbejder til hverdag som projektleder inden for energisektoren, hvor han bl.a. har ledet projekter med bygning af højspændingsplatforme, vindmøller samt overvågning af gasnettet.

Hans jagtlige erfaring fordeler sig på mange jagtformer i Danmark såvel som i udlandet.

- Uanset om jeg har kravlet rundt i den skotske lyng efter en kronhjort, eller jeg har været på Holmene med tre kammerater og en hund, så har det altid været naturen og vildtet, der har fascineret mig, fortæller han.

Bo Simonsen har de senere år brugt en del energi på buejagten, en jagtform, han på mange måder finder udfordrende.

- Det at komme så tæt på vildtet har i den grad skærpet min glæde ved jagten, men buejagt er også – ude i samfundet – en rigtig fin ambassadør for jagten i Danmark, da buejægerne må arbejde så hårdt for hvert eneste stykke vildt og oftere end ved andre jagtformer må vende tomhændede hjem, siger han.

Han bor i et lille hus med udsigt ud over Tystrup/Bavelse søerne uden for Rejnstrup ved Fuglebjerg og står bl.a. for forvaltningen af hjortevildtet i Gunderslevholms Dyrehave, samt udsætning af fasaner på bondegården, hvor han bor.