OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2017

Uspiseligt tysk forslag om trofæimport

I denne uge har man onsdag i ’EU Scientific Review Group’ og torsdag i ’Group of Experts of the Competent CITES Management Authorities’ diskuteret et tysk forslag, der kan medføre alvorlige begrænsninger for import af jagttrofæer af ikketruede CITES-arter i EU. Den danske repræsentation er imod forslaget.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Hvis det tyske forslag bliver vedtaget, vil det kræve, at alle jægere i EU i fremtiden skal have importlicenser til import af ikketruede bilag B-arter til EU-lande. Men hvad værre er, forslaget vil give EU-lande mulighed for at forbyde import af disse arter simpelthen ved at nægte at udstede tilladelser.

Allerede i sidste uge meldte Miljøstyrelsen ud på Facebooksiden Green Team, at ”Da der i EU-lovgivningen allerede eksisterer et bilag, som adresserer de tyske betænkeligheder påtænker Danmark ikke at støtte det tyske forslag.” 

Koordineret modstand

- Danmarks Jægerforbund har naturligvis sammen med vores samarbejdspartnere på det internationale jagtpolitiske område, FACE, Nordisk Jægersamvirke, CIC og SCI, fuldt sagen nøje, herunder været i tæt kontakt med Miljøstyrelsen, da det tyske forslag kan få alvorlige konsekvenser for de europæiske jægere, siger Jægerforbundets næstformand, Henrik Frost Rasmussen, og fortsætter:

- Vi er meget tilfredse med, at Danmark, repræsenteret ved Miljøstyrelsen, er imod dette forslag, da det vil indebære skrappere krav end de nuværende EU-regler for bilag B-jagttrofæer, som i forvejen er strengere end bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES).

Urimeligt forslag

- Vi finder det ganske enkelt urimeligt, at der den ene gang efter den anden forsøges at lægge hindringer i vejen for vores helt legale og legitime interesse. Tysklands forslag er udformet til at please jagtmodstanderne i stedet for at se på trofæjagtens positive indflydelse på naturbevarelse, siger Henrik Frost Rasmussen og tilføjer:

- Vi følger naturligvis sagen helt til dørs sammen med vores nationale og internationale samarbejdspartnere, ligesom vi vil fortsætte den tætte dialog med Miljøstyrelsen, da vi på ingen måde kan acceptere forslag af den type, som blot skal lægge hindringer i vejen for jagten, og som vil kunne betyde en reduktion af indtægterne i de lande, hvor trofæjagten finder sted, til skade for bevarelsen af både dyrelivet og dets levesteder.