Forsøg med buejagt gav usikre resultater

Forsøgsordningen med buejagt på de store hjortearter forlænges med et år. Årsagen er mangelfuldt datagrundlag, som til dels skyldes manglende indberetninger fra buejægerne. Læs mere

Første danske kronhjort med bue

Den så vidt vides første danske hjort, er blevet nedlagt med bue. Læs hele historien her. Læs mere

Tillykke til bue- og falkejægerne – og alle os andre

Efter flere års godt, men hårdt, arbejde fra flere fronter, er 29. august 2018 blevet en mærkedag for mange af landets jægere. I dag er det nemlig bekendtgjort, at det er muligt at jage med visse rovfugle og med buen efter det store hjortevildt. Tillykke til alle implicerede og de danske jægere, lyder det fra Claus Lind Christensen. Læs mere

Ny bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Pr. 1. september træder en ny og længe ventet bekendtgørelse om forsøg med buejagt på de store hjortevildtarter i kraft. Du kan få overblikket over de væsentligste elementer her. Læs mere