OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Pr. 1. september træder en ny og længe ventet bekendtgørelse om forsøg med buejagt på de store hjortevildtarter i kraft. Du kan få overblikket over de væsentligste elementer her.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

Formålet med bekendtgørelsen er at lave et tidsbegrænset forsøg med buejagt på disse arter med henblik på at skaffe viden til brug for en vurdering af, om buejagt på de store hjortevildtarter skal tillades fremover. De vigtigste bestemmelser i denne bekendtgørelse er:

  • Forsøgsperioden løber fra 1. september 2018 til 31. august 2021 med mulighed for forlængelse med op til 1 år. Hvis der i forsøgsperioden opstår utilsigtede forhold, herunder dyreetiske forhold, kan forsøget ændres eller stoppes undervejs.
  • Jagten skal ske efter jagtlovens almindelige regler, og jagten må kun foretages af personer, der har ret til at udøve buejagt.
  • Hvis der konstateres tegn på anskydning og vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer, skal den, der har afgivet skud, sørge for, at der tilkaldes en legitimeret schweisshundefører.
  • Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (E0) være mindst 80 J og pilevægten mindst 33 gram.
  • Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.
  • Personer, der har afgivet skud til eller nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal for hvert skud eller nedlagt stykke vildt indberette digitalt til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal indeholde oplysninger om vildtart, buetype og piletype, jagtform, tid og sted for jagten, og om der har været tilkaldt schweisshund.
  • Schweisshundeførere, der har eftersøgt vildt påskudt med bue, skal indberette dette efter reglerne i bekendtgørelsen om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.
  • Senest 6 måneder efter forsøgets afslutning skal Miljøstyrelsen have evalueret forsøget.
  • I forsøgsperioden laver Miljøstyrelsen kontrollerede forsøg for at få viden om effektiviteten af buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Nærmere detaljer omkring bekendtgørelsen, indberetning m.v. kan ses her.

Læs Claus Lind Christensens tillykke til de danske jægere her

Der er også kommet en ny bekendtgørelse, der gør det muligt at gå på jagt efter visse dyr med visse rovfugle. Læs mere her.