OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Tillykke til bue- og falkejægerne – og alle os andre

Efter flere års godt, men hårdt, arbejde fra flere fronter, er 29. august 2018 blevet en mærkedag for mange af landets jægere. I dag er det nemlig bekendtgjort, at det er muligt at jage med visse rovfugle og med buen efter det store hjortevildt. Tillykke til alle implicerede og de danske jægere, lyder det fra Claus Lind Christensen.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund

To nye og længe ventede bekendtgørelser er i dag blevet offentliggjort i Lovtidende. To bekendtgørelser, som giver smil på læben hos en del danske jægere. Det drejer sig naturligvis om de to bekendtgørelser, der gør falkejagt og buejagt på de store hjortearter muligt i Danmark.

Og det resultat er meget velfortjent. Der er nemlig blevet arbejdet hårdt fra mange fronter for at opnå resultaterne. Derfor skal der fra mig lyde et kæmpestort tillykke til falkejægerne og buejægerne med de nye muligheder, som er med til at understrege, at Danmark er et land, hvor jægerne tages alvorligt, og deres jagtmuligheder optimeres med hensyn til vildt, natur og bæredygtighed.

I det hele taget er de danske jægeres muligheder for at gå på jagt i mange henseende øget, som vi for eksempel lige har set i jagttidsbekendtgørelsen, hvor der tidligere på året kom en ny bekendtgørelse, som gav mere jagt på 10 arter, samtidigt med at vi nu har fået optimeret processen omkring evalueringen af jagttiderne. En fjernelse af bør-reglen har også været et skridt i retningen af et opgør med et statisk og rigidt syn på vildt- og naturforvaltningen. Ligesom vi har fået jagttid igen på en fredet art, sølvmågen, fordi den var fagligt funderet og bæredygtig. Det ser vi som en meget principiel sejr. Arbejdet på denne front fortsætter naturligvis.

Vildtskadebekendtgørelsen, som er en bekendtgørelse, der har betydninger for jægerne, har også fået en opdatering med bedre vilkår for jægerne, som vi kan være tilfredse med i det store hele, selvom nogle delelementer ikke er optimale.

På samme måde er arbejdet med udsætningsbekendtgørelsen også afsluttet med et ganske tilfredsstillende resultat, hvor de jagtlige muligheder for de danske jægere blev fastholdt. For andeudsætningens vedkommende skal aftalen evalueres om to år.

Udover bekendtgørelser så er arbejdet med hjortevildtet kommet i en proces, efter at jagttiderne på kronvildtet faldt på plads til sidste sæson. Og før sommerferien blev Vildtforvaltningsrådet færdig med indstillingen for dåvildtet. Det blev en indstilling, som vi i store dele er tilfredse med, bortset fra at de øvrige i Vildtforvaltningsrådet har indstillet, at der skal indføres et arealkrav. Den del af indstillingen er vi i Danmarks Jægerforbund ikke enige i. Her tror vi på, at det regionale/lokale arbejde skal skabe de nødvendige resultater for hjortevildtet, som vi har gjort ministeren opmærksom på i en mindretalsudtalelse.

I EU har vi arbejdet med våbendirektivet, som også er ved at blive implementeret, og her er vi i det afsluttende arbejde, hvor de mørkeste af de skyer, der lå ude i horisonten, ser ud til at være visket bort.

Arbejdet for jægerne stopper naturligvis ikke her, for der er stadig meget på programmet for at sikre og forbedre jagten for de danske jægere. Et lille udpluk af nogle af opgaverne på bordet lige nu er:

  • Vi har et arbejde med hjortevildtet, hvor det regionale/lokale arbejde skal styrkes. En proces der er i gang.
  • Vores markvildtindsats skal fortsætte til gavn for levestederne og fødekæderne i det åbne land og dermed for vores småvildt.
  • Arbejdet med trækvildtet skal intensiveres, og de drøftelser, vi har igangsat på europæisk niveau, skal yderligere i gear.
  • Arbejdet med ”våbenpakken” skal sikre, at det bliver lettere at være våbenejer
  • Jagttiderne skal igen evalueres for nogle arter om to år.

Jo, der er meget at arbejde med for at optimere mulighederne for de danske jægere. Et arbejde som står stærkest, når vi jægere står sammen og har styr på både moral og etik. Som jæger er der meget at glæde sig over i disse år, men hvad vigtigere er, står der stor respekt om de danske jægere og jagten i Danmark. Det er fundamentet for jagtens fremtid i Danmark.

Knæk og bræk med den kommende sæson.

Claus Lind Christensen

Formand, Danmarks Jægerforbund

Læs mere: Ny bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

Læs mere:Ny bekendtgørelse om jagt og regulering med rovfugle

Læs mere: Jagttidsfejl rettet i ny bekendtgørelse