Ulv GPS-mærket på Borris Skydeterræn

Det er lykkedes forskere at GPS-mærke en ulv på Borris Skydeterræn i Vestjylland. Mærkningen vil sikre vigtige data om ulves adfærd og brug af landskabet i Danmark. Læs mere

EU-Parlamentet opfordrer til at revidere beskyttelsesstatus for ulv

I et forslag opfordrer Europa-Parlamentet nu Kommissionen til løbende at genoverveje klassificeringen af bl.a. ulv som en særligt beskyttet art. Ulven er i dag totalfredet via EU's habitatdirektiv. Læs mere

Stor interesse for at indsende vildtobservationer

5200 dyr fordelt på 1800 observationer blev indberettet på DJ's platform til vildtobservationer i forbindelse med bukkejagtens start. Du kan stadig fortælle os, hvad du ser. Læs mere

Uopklaret ulvesag fra Nordjylland

Ulvesagen fra Nordjylland, hvor en jagthund efter sigende blev angrebet af en ulv, vil ikke lade sig opklare. Beviserne mangler. Læs mere