Offentliggjort den: 29. september 2023

Ulve i Danmark bør forvaltes internationalt

Et fagligt notat om ulvens bevaringsstatus i Danmark, som netop er udkommet fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, forholder sig udelukkende til bestandens bæreevne ud fra et biologisk perspektiv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen og Rikke Bruun Pedersen
Foto: Christian Lang Jensen

Danmarks Jægerforbund modtager stadig flere henvendelser fra jægere og andre naturinteresserede, der ønsker at blive klogere på, hvor mange ulve der reelt er plads til i Danmark, og hvornår man forventer, at en egentlig forvaltning – herunder evt. jagt – kan komme på tale.

Det er et spørgsmål, der optager mange, men som desværre ikke er let at besvare. Det forklarer biolog og projektleder ved Danmarks Jægerforbund, Rikke Bruun Pedersen. Hun har gennemgået det netop udkomne faglige notat med titlen "Vurdering af nuværende og fremtidig bestandsstatus for ulv i Danmark,"  udarbejdet af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, for Miljøstyrelsen.

- Notatets formål er alene at redegøre og vurdere de biologiske parametre, som kan ligge til grund for en efterfølgende vurdering af kriterier og status for gunstig bevaringsstatus af ulv i Danmark. En gunstig bevaringsstatus vil være en forudsætning for at spørgsmålet om en egentlig forvaltning, herunder jagt, kan komme på tale, forklarer Rikke Bruun Pedersen.

Forskerne vurderer i notatet, den økologiske bæreevne til at være to-seks gange højere end det nuværende antal par. Det vil sige 11-30 par/kobler mod i dag fem par/kobler. Hvis man regner med at hvert par/kobbel svarer til syv dyr i vinterbestanden, ender estimatet på mellem 77 og 210 dyr.

Dansk eller centraleuropæisk ulv

De ulve der lever i Danmark, er en del af den centraleuropæiske lavlandsbestand. Da der foregår ind- og udvandring fra Tyskland, er det ikke muligt for forskerne at komme med et præcist bud på det mindst mulige antal ulve der skal til i Danmark, for at bestanden kan siges at være levedygtig. I notatet vælger de at se den danske bestand isoleret – og ser bort fra ind/udvandring og mulig indavl i beregningerne – er et forsigtigt bud i notatet (baseret på bestandsmodeller fra andre lande) at der skal mellem 40 og 100 dyr til at udgøre en levedygtig bestand.

I notatet beskrives det, at hvis de danske ulve vurderes og forvaltes som en del af en den centraleuropæiske lavlandsbestand, vil minimumsantallet af ulve i den danske del af bestandsområdet givetvis kunne reduceres i forhold til det antal, som kræves for at opretholde en selvstændig demografisk levedygtig bestand i Danmark.

Danmarks Jægerforbund argumenterer for at ulvebestanden netop forvaltes internationalt, idet bestanden løbende både ind- og udvandrer hen over grænsen. Danmarks er et fattigt land, hvis der ikke er plads til ulven. Antallet må Vildtforvaltningsrådet og den siddende regering vurdere. Det forklarer formand for jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen.

Han uddyber:

- Ulven er en yderst tilpasningsdygtig art, der over de senest år er gået fra at være truet, til nu at være vidt udbredt over det meste af Europa. Derfor giver det kun mening at vurdere og forvalte de ulve der lever i Danmark som en del af den centraleuropæiske lavlandsbestand. Det er menneskene, der har lavet grænser og hegn mellem landene, ikke ulvene, siger han.

Det er også vigtigt at understrege, at der for en sund forvaltning, også indtænkes de sociale og økonomiske elementer. I den kommende tid vil vi, omtale en konference i regi af FACE, hvor netop disse aspekter også blev drøftet.