Arealkrav: Vi jægere må se indad

Formand for DJ’s hjortevildtudvalg mener, at vedtagelsen om arealkravet er en konsekvens af, at jægerne ikke er lykkedes med at komme med brugbare jagtetiske løsninger. Læs mere

Corona: bukkepral på DJ’s Facebook

Bukkepral i coronaens tid kræver nye løsninger. Danske jægere kan godt mødes og afholde fysisk bukkepral, men der er nogle forholdsregler, som skal overholdes. Dem kan du læse om her. Som et alternativ afholder jægerforbundet den 16. maj Danmarks største bukkepral på forbundets Facebook-side – du er inviteret. Læs mere

Bukkejagt med omtanke

Bukkejagt er noget helt særligt i den danske jagtkultur. Hvis bukkejagten som vi kender den skal bevares, så skal den drives med omtanke! Læs mere

Status på årets indsamling af kronhjortetænder

Der blev i denne omgang indsendt i alt 320 sæt kronhjortetænder til Danmarks Jægerforbunds projekt, som skal monitere den årlige afgang af kronhjorte. Midt- og nordjyderne har indsendt flest datasæt. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen. Læs mere