Husk de himmerlandske tænder

Efterårets kronvildtjagter er i gang flere steder, og i dag er der premiere i Himmerland. Det betyder, at det igen er tid til at sende tænder ind til aldersbestemmelse. Læs mere

Hjortevildtet på Vildtforvaltningsrådsmødet

Arealkrav, jagttider og samforvaltning var iblandt emnerne, da Vildtforvaltningsrådet holdt møde i mandags. Læs mere

Test af samforvaltning som alternativ til arealkrav

Danske riffeljægere og lodsejere står overfor to muligheder: Aarealkrav eller jægerforbundets flerårige testordning om frivillig, forpligtende samforvaltning. Læs mere

Tid til at indsende tænder fra kronhjorte

Det er tid til at indsende tænderne fra sæsonens nedlagte kronhjorte ældre end spidshjorte. Deadline er 15. februar, hvis du vil kende alderen på din hjort. Læs mere