25 års dialog om forvaltning af kronvildt

Dialog og erfaringsudveksling er blandt de vigtigste redskaber, når samarbejde skal lykkes. I Nordvendsyssel Hjortelaug foregår dette bl.a. på den årlige kronvildtaften. Læs mere

Quiz: Kan du aldersbedømme en kronhjort?

Har du mod på at teste dine evner i aldersbedømmelse? Danmarks Jægerforbund inviterer dig til at deltage i vores spændende hjortequiz! Læs mere

Må vi få dine tænder?

Hjælp os med at danne et overblik over de danske kronhjorte ved at indsende tænder fra sæsonens nedlagte hjorte ældre end spidshjorte til DJ. Deadline er den 15. februar. Læs mere

Hvorfor kronhjortens tænder er så vigtige

Jagt er primær dødsårsag for kronvildt i Danmark, og derfor har vi jægere et særligt ansvar for overvågning af bestandenes størrelse og sammensætning. Læs mere