Foruroligende udvikling i bestand af råvildt

Bestandene i det sydøstlige Jylland er udsat for et fald, der er at sammenligne med, hvad der er sket på Fyn. Læs mere

DJ om hjorteforvaltning: Vi skal forpligte os mere

Et enig Vildtforvaltningsråd ønsker at indføre arealkrav på hjorteafskydningen. Kun DJ er imod. Vil man noget andet end arealkrav, må jægerne accepterer lidt mindre frihed og i stedet indgå i forpligtende lokale samarbejder. Læs mere

Udviklingen i den danske kronvildtbestand

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse. Det skriver DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Læs mere

Beklager hjortevildtformænds afgang

Formand for DJ’s Hjortevildtudvalg Torben Schulz Jensen beklager to regionale hjortevildtformænds afgang, men forstår dem godt. Hovedbestyrelsens principbeslutning om at fastholde et nej til arealkrav og andre forvaltningsværktøjer binder reelt de regionale hjortevildtudvalg på hænder og fødder, siger Torben Schulz Jensen. Læs mere