Offentliggjort den: 17. oktober 2023

Hvorfor kronhjortens tænder er så vigtige

Jagtsæsonen er godt i gang, og der nedlægges kronvildt mange steder. Faktisk er jagt den primære dødsårsag for kronvildt i Danmark, og derfor har vi jægere et særligt ansvar, når det kommer til at samarbejde omkring overvågning af bestandenes størrelse og demografisk sammensætning. Det gøres blandt andet ved at indsende tænder til aldersbestemmelse.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Rikke Bruun Pedersen

Du har muligvis hørt det før, og vi gentager det gerne: En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og vidensindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund siden 2016 opfordret danske jægere til en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.
Derfor: Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende to af hjortens fortænder, og du kan se hvordan i filmen herunder, hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Også til jægernes fordel

For den danske bestand af kronvildt er jagt den primære dødsårsag, efterfulgt af trafikdrab og naturlige dødsårsager såsom prædation og sygdom. Derfor kan man også sige, at jagt er en væsentlig faktor i relation til påvirkning af hjortevildtbestandenes køns- og alderssammensætning. Den løbende overvågning af bestandene – både hvad angår størrelse, køn og alderssammensætning – udmunder i konkrete forvaltningstiltag, som for eksempel tilpasning af lokale jagttider.

Hvilket jo også kan være til jægernes fordel.

For at skabe et overblik, kræver det en solid viden om både de levende bestande og det nedlagte vildt. Viden om den demografiske sammensætning, udbredelse og tætheder er helt essentiel, når man skal evaluere på, hvordan forvaltningen påvirker bestandene.

Fortæl os hvad du ser derude

Men én ting er kronhjortens tænder, en anden ting er alt det andet, du observerer derude. De fleste jægere hygger sig med gode historier fra dagens jagt – ikke kun om evt. nedlagt vildt, men ikke mindst om hvad man har set derude af stort og småt. Og når du alligevel deler din viden med jagtkammeraterne, så del den samtidig med os.

Du kan indsende dine observationer i appen Jæger eller på vores platform til vildtobservationer. Præcis hvordan det foregår, kan du læse mere om her.