Offentliggjort den: 29. februar 2024

25 års dialog og samarbejde omkring forvaltning af kronvildt

Dialog og erfaringsudveksling er nogle af de vigtigste redskaber, når samarbejde skal lykkes. I Nordvendsyssel Hjortelaug foregår dette blandt andet på den årlige kronvildtaften, som – efter et par år med faldende interesse – nu igen nyder stor opbakning blandt de lokale jægere. Et godt eksempel til inspiration andre steder i landet.

Tekst: Mette Marquardsen
Foto: Kent Husted, Rikke Bruun Pedersen og Mette Marquardsen

For mange år siden, ja faktisk 25 år, blev der i Tannisbugt Jagtforening dannet et udvalg med særlig interesse i kronvildt og kronvildt forvaltning. Da det blev svært at have så mange forskellige bolde i luften på én gang, skilte gruppen sig fra jagtforeningen i 2015 og blev en selvstændig forening under Danmarks Jægerforbund med navnet Nordvendsyssel Hjortelaug.

Bestyrelsen dengang valgte den løsning, for at kunne drage fordel af alle medlemsfordelene, som f.eks. muligheden annoncering af begivenheder, adgang til medlemslister og meget andet.

- En fordel ved at være en forening under Danmarks Jægerforbund er også, at vi har trukket rigtig meget på deres ekspertise, og muligheden for at få seneste nyt, fortalte formand Karl Bækgaard, og seneste nyt det var akkurat, hvad Nordvendsyssel Hjortelaug fik til deres årlige kronvildtaften d. 13. februar 2024. Her var blandt andre Danmarks Jægerforbunds vildt- og naturkonsulent Thomas Vincent Marcussen, inviteret til at deltage og fortælle om seneste nyt fra hjortevildtsteamaet, og Thomas kom ikke til at tale for en lille forsamling.

Da formand Karl Bækgaard og jagthornsblæserne, bød velkommen kl. 19, var der hentet ekstra stole og borde frem, og omkring 100 forventningsfulde gæster sad bænket i forsamlingshuset i Bindslev. Dertil skal lægges bestyrelsesmedlemmerne, de tre oplægsholdere og Jagthornsblæserne fra Astrup Jagtforening, så der var godt fyldt op i lokalet.

Vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen, fra Naturstyrelsen Vendsyssel, var den første, der skulle berette for forsamlingen. Det var ikke svært at fange tilhørernes opmærksomhed, da han startede med fortællingen om fælles krondyrforvaltning i Råbjerg Mose og den nyligt afholdte bevægelsesjagt, hvor ni nye riffeljægere havde vundet en plads i de til dagen opstillede tårne. Han fortalte om det gode et samarbejde Naturstyrelsen, Jægerforum Nord og private lodsejere har om jagten og fremviste billeder af den flotte parade, hvor der i år var 70 deltagere og 13 kronhinder og -kalve, samt et enkelt rådyr.

Mogens Sonne Hansen gik derefter over til at fortælle om bestandsudviklingen nordenfjords og lokalt. Tal, der er bygget på et mangeårigt systematisk arbejde med at tælle og lave bestandsestimater for kron- og dåvildt. Bestandsestimaterne holdes op afskydningstallene for samme periode. Tallene følges af og viser at bestanden er voksende og lokalt breder sig mod både nord og vest.

Det er lokale folk, der er ude at tælle og hvert år indkaldes der til estimeringsmøde i Nordvendsyssel Hjortelaug, hvor tallene sammenholdes og estimatet laves. Tallene sendes derefter til vildtkonsulenten i Thy, Tommy Hansen, der er sekretær for tællingernes 13 områder.

Efter Mogens Sonne Hansens beretning, blev det tid til et af aftenens højdepunkter, nemlig fremvisning af årets trofæer. Alle der medbringer et lokalt trofæ, får gratis entré og deltager i lodtrækningen om et gavekort til den lokale jagtforretning. Denne aften blev 13 flotte trofæer fremvist og dem tog Nordjyllands hjortevildtsformand og DJ´s repræsentant i den regionale hjortevildtgruppe, Tage Espersen afsæt i, da det blev hans tur til at berette.

- Der er skudt rigtig mange store hjorte, på over 200 CIC-point, i år, fortalte Tage Espersen og fortsatte: - Vi kan se at sprossefredningen og fredning i brunsttiden har god effekt. Derefter gik han over til at fortælle om det forgangne års arbejde som hjortevildtformand, om opringninger der har været vedrørende ulovligt opsatte skydetårne og det, at fodring er dårlig jægeradfærd. Tage Espersen kunne også fortælle om arbejdet med jagttidsrevisionen og de nye jagttider der med al sandsynlighed kommer på kronhind og -kalv, og då og -kalv.

Så blev der tid til at blæse frokostsignal inden der blev serveret håndmadder og kaffe og snakken gik livligt indtil der blev udloddet flotte gevinster fra lokale erhvervsdrivende, i det amerikanske lotteri. Thomas Vincent Marcussen fik lov til at slutte aftenens spændende beretninger, med fakta fra arbejdet med den nationale forvaltningsplan. Et arbejde, der er meget afhængig af dokumentation og her havde han stor ros til forsamlingen:

- I er skidedygtige til bestandsestimater, det skal I have ros for, udbrød han og fortsatte med at forklare hvorfor dokumentationen er et grundvilkår for fremtidens jagt. Herefter gik han over til at fortælle om områders bæreevne, der er et udtryk for, hvor mange dyr der maksimalt kan leve i et område, og fortalte om, hvordan det ikke nødvendigvis er en sund bestand. Her kom han ind på forskellige metoder til overvågning af den lokale bestands sundhed, ved blandt andet systematisk at notere kalvenes vægt og om hinderne er diegivende ved skudtidspunktet.

Thomas kom også omkring aldersbedømmelsen ved hjælp af tandsnits undersøgelse, altså den hvor vi jægere indsender de to forreste tænder til DJ, og om DJ´s arbejde med metoder, der kan supplere tandsnitsmetoden og så hev han en lille aldersbestemmelses quiz op af lommen, imens kæber fra krondyr blev sendt rundt ved bordene.

Så blev der tid til spørgsmål fra salen og de kom langt omkring, men noget af det der fyldte var jagttiderne og bestandsovervågningen. Tage Espersen fortalte om vigtigheden af at få udfyldt både skuddato, køn med mere, når vildtudbyttet indberettes, da oplysningerne er vigtige i forhold til bestandsovervågningen og Thomas Vincent Marcussen besvarede spørgsmål fra salen vedrørende bæredygtig afskydning af vildtet og kom med en fortælling om områder, hvor bestanden er løbet løbsk på grund af afskydning for mange hjorte i forhold til hinder og kalve.

Karl Bækgaard takkede herefter for en god, informativ og hyggelig aften og mindede deltagerne om foreningens kommende generalforsamling, der efterfølges af estimatmødet, hvor jægerne sætter sig sammen i grupper, efter lokalitet, og laver estimatet over årets bestand af kron- og dådyr.

Vendsyssel Hjortelaug har omkring 60 ekstraordinære medlemmer, der for den nette sum af 57 kr. om året får medbestemmelse på generalforsamlingen og en billet til den årlige brunsttur til Kragskovhede.