OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. juli 2022

Våbenregister virker stadig ikke

I forlængelse af et godt og konstruktivt møde med justitsminister Mattias Tesfaye i sidste uge har vi nu mulighed for at give en status på politiets våbenregister, som bl.a. bygger på Rigspolitiets redegørelse om politiets våbenregister til Ombudsmanden. Vi ser samtidig tilbage på et hektisk forløb på våbenområdet, som desværre slet ikke er slut endnu.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Jacob Munkholm Jensen

Skandalen om politiets nye våbenregister vil tilsyneladende ingen ende tage. Trods forsikringer fra Rigspolitiet og PAC om, at Politiets våbenregister ville være funktionsdueligt fra 1. juli 2022, er den skinbarlige sandhed, at myndighederne har ført de våbenbrugende organisationer bag lyset.

Alle midler

Danmarks Jægerforbund har taget alle midler i brug for både at afdække sagen og for at sikre de danske jægere en acceptabel løsning midt i alt dette it-tekniske morads.

Jægerforbundet har søgt om aktindsigt i sagen, er gået til ombudsmanden, har stillet spørgsmål til daværende justitsminister Nick Hækkerup via Folketinget og har direkte adresseret jægernes frustration over for både den daværende og nuværende justitsminister. Dertil kommer den massive pressedækning af sagen i både den trykte og elektroniske presse.

Nye retspolitiske vinde

Med Nick Hækkerups farvel til dansk politik i begyndelsen af maj rettede vi naturligvis blikket mod den nye justitsminister, Mattias Tesfaye, der beredvilligt mødte HB-medlem og formand for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, den 16. maj efter morgenens bukkejagt til en snak om den alvorlige situation for de danske jægere.

Her afviste ministeren grundet manglende lovhjemmel en dispensationsordning for de jægere, der ikke kan få fornyet deres våbentilladelser, men lovede til gengæld, at der inden sommerferien ville blive afholdt et møde i ministeriet med ham selv for bordenden, hvor denne og andre sager kunne blive drøftet.

Det løfte blev indfriet, og her blev de deltagende våbenbrugende organisationer lovet en status på politiets våbenregister.

Status på våbenregistret

Justitsministeren oplyser bl.a. følgende: ”Rigspolitiet har den 1. juli 2022 oplyst, at Rigspolitiet i 1. halvår af 2022 har arbejdet intensivt sammen med leverandøren for at gøre registeret fuldt funktionsdygtigt hurtigst muligt, og at arbejdet løbende skrider frem.”

”Rigspolitiet har endvidere oplyst, at det har været parternes forventning, at våbenregisteret i hovedsagen er funktionelt ved udgangen af 2. kvartal 2022. Status ved udgangen af juni 2022 er, at registeret løbende er blevet forbedret siden ibrugtagningen i januar 2022, men at der fortsat er fejl og mangler ved registeret, og det er derfor ikke muligt for registeret at understøtte behandlingen af våbensager fuldt ud …”.

”Der arbejdes på en plan for færdiggørelsen af registeret mellem Rigspolitiet og leverandøren med sigte på afslutning den 1. november 2022.”
”Det er utilfredsstillende, at systemet ved udgangen af 2. kvartal 2022 ikke fungerer på den måde, som det var forventningen.”

”Jeg har endvidere noteret mig, at Rigspolitiet nu har en ny forventning om, at politiets våbenregister er klar den 1. november 2022, og at Rigspolitiet vil sende en status på registeret til Justitsministeriet ved udgangen af august 2022.”

”Branchen har selvsagt haft en forhåbning om, at denne forventning ville blive indfriet. Det har jeg også som justitsminister. Det er ikke rimeligt, at branchen er blevet stillet forventninger i udsigt, der ikke indfries.

I forbindelse med Rigspolitiets status ved udgangen af august 2022 vil Justitsministeriet anmode Rigspolitiet om at oplyse, om der fortsat ses et fald i antallet af verserende sager, samt om det fortsat er forventningen, at registeret er klar 1. november 2022.

Hvis ikke der er et fald i antallet af verserende sager, eller det ikke længere er forventningen, at systemet er klar 1. november 2022, vil jeg drøfte situationen med jer, og samtidig drøfte mulige løsningsmodeller.”

Dyb skuffelse over politiet

- Med den viden vi har her primo juli om våbenregistrets manglende funktionsduelighed, må jeg indrømme, at jeg er dybt, dybt skuffet over Rigspolitiet og PAC, som tilsyneladende har fyldt os med snak og varm luft vel vidende, at systemet ikke ville være fuldt funktionelt fra den 1. juli i år, udtaler Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Jeg føler mig i den grad ført bag lyset og misbrugt af myndigheder, som vi sædvanligvis opfatter os selv som samarbejdspartnere til, og som vi indimellem også tager nogle kugler for.

- Det er dybt beskæmmende, at vi er blevet brugt som formidler af budskaber, der ikke har hold i virkeligheden. Vi har således været med til at give mange danske jægere et spinkelt håb om, at de igen kunne forvente at anvende deres riflede våben i efterårssæsonen. Det håb synes nu at hænge i en tynd tråd, konstaterer formanden for DJ’s våbenudvalg.

- Vi vil naturligvis forfølge både sagen om det kuldsejlede it-system og fortsætte med at presse på for at få løst nogle af alle de andre sager, som venter på at blive færdigbehandlet af Rigspolitiet og Justitsministeriet, forsikrer Marie-Louise Achton-Lyng med henvisning til et positivt møde med Justitsministeriets Politikontor afholdt i juni, hvor løsningen af de mange øvrige våbensager var på dagsordenen.

Aktindsigt

For at komme til bunds i sagen om det skandaleramte våbenregister søgte jægerforbundet den 22. april forskellige aktindsigter i kommunikationen mellem Politiet, Netcompany (it-leverandøren) og Justitsministeriet. Først næsten to måneder senere er aktindsigter ankommet i DJ’s indbakke.

- Igen oplever vi en urimelig lang sagsbehandlingstid fra myndighedernes side. En hurtig gennemgang af de mange dokumenter afslører en masse udstreget tekst, som vi ikke må læse, og en hel del ligegyldig kommunikation. Efter sommerferien vil vi kigge mere indgående ind i det udleverede materiale, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

Ombudsmanden ind i sagen

Som det sidste og mest alvorlige greb var at gå til Ombudsmanden. Den 12. maj kunne vi på jægerforbundets hjemmeside meddele, at ombudsmanden, Niels Fenger, har valgt at tage Danmarks Jægerforbunds klage op.

Han har således bedt PAC, Rigspolitiet og Justitsministeriet om en redegørelse i sagen om det nye og kuldsejlede våbenregister. Denne redegørelse foreligger nu.

Klagen går i al sin enkelthed ud på, at vi mener, det er dybt kritisabelt, at Justitsministeriet, Rigspolitiet, PAC og Netcompany lancerer et nyt våbenregister, som man VED, ikke er færdigudviklet og færdigtestet. Med den handling smed man en hel borgergruppe under bussen.

Hold øje med hjemmesiden

- Så snart der foreligger nyt om politiets våbenregister, vil vi naturligvis følge op med disse oplysninger hurtigst muligt. Hold derfor gerne øje med jægerforbundets hjemmeside, da dette er et hurtigere medie end Jæger, opfordrer Marie-Louise Achton-Lyng.