OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. maj 2022

Ombudsmanden går ind i sagen om politiets it-skandale

Ombudsmanden har valgt at tage Danmarks Jægerforbunds klage op. Han har derfor bedt PAC, Rigspolitiet og Justitsministeriet om en redegørelse i sagen om det nye og kuldsejlede våbenregister.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Ombudsmanden

Måske er der alligevel grænser for galskaben?

I hvert fald har folketingets Ombudsmand valgt at tage klagen op fra Danmarks Jægerforbund, som blev sendt den 27. april.

Klagen går i al sin enkelthed ud på, at vi mener, det er dybt kritisabelt, at Justitsministeriet, Rigspolitiet, PAC og Netcompany lancerer et nyt våbenregister, som man VED ikke er færdigudviklet og færdigtestet. Med den handling smed man en hel borgergruppe under bussen.

Nu vil Ombudsmanden have undersøgt sagen til bunds.

I sin udtalelse skriver han blandt andet:

Jeg beder myndighederne om at redegøre nærmere for karakteren af de omtalte opstartsvanskeligheder samt fejl og mangler ved det nye våbenregistreringssystem.

Jeg beder endvidere om, at myndighederne redegør nærmere for deres overvejelser med hensyn til at ibrugtage det nye system på den angivne baggrund i forhold til at sikre varetagelse af den administrative forvaltning på våbenområdet. I den forbindelse beder jeg myndighederne om at oplyse, hvilke

overvejelser og tiltag der er foretaget for at sikre fortsat behandling af de berørte sager – herunder i forhold til f.eks. manuel (papirbaseret) sagsbehandling – så længe det nye våbenregistreringssystem ikke er fuldt funktionsdygtigt.

Jeg beder samtidig om, at myndighederne i udtalelserne redegør for udviklingen i sagsbehandlingstiderne i de sager, som er forudsat behandlet i det nye våbenregistreringssystem.

Jeg beder om, at myndighederne i den forbindelse kommer ind på, hvor mange sager der for tiden afventer behandling i det nye våbenregistreringssystem, og hvor gamle de ældste af disse sager er.

Jeg beder tillige myndighederne oplyse, om der er typer af sager, som for tiden slet ikke behandles.

Jeg beder om at modtage udtalelserne inden 8 uger.

Jeg har sendt Justitsministeriet og Danmarks Jægerforbund en kopi af dette brev, ligesom jeg vil offentliggøre brevet på min hjemmeside i forbindelse med en nyhed.

Med venlig hilsen

Niels Fenger.

Læs hele udtalelsen fra Ombudsmanden her og her

Historien allerede i Jyllands-Posten og BT
Nyheden om, at Ombudsmanden går ind i sagen, blev sendt ud via et telegram fra Ritzau, og Jyllands-Posten og BT har allerede bragt historien.

Læs dem her og her