OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. april 2022

Tætslåede vegetationsstriber- sidste udkald inden slåningsforbudet på brakarealer

Vegetation behøver ikke være højt og busket for at gøre godt for vildtet. Tætslåede striber med vegetation tilbyder føde i form af masser af friske let omsættelige spirer bestående af græs.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en række faktaark med inspiration til dig, der via gennemtænkt natur- og vildtpleje gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten på dit terræn. Ét af de emner, der er aktuelle lige nu, er fokus på Tætslåede vegetationsstriber.

Græsser og urter, der gror vegetativt, har et højere og lettere omsætteligt indhold af næringsstoffer end den ældre vegetation. Ved systematisk at holde dele af arealerne kortklippede sikres et udbud af frisk græs, kløver og urter som harer, råvildt og hønsefugle har behov for hele året. Især harens killinger og diegivende sættere er afhængige af den næringsrige føde sommeren over, hvor markens afgrøder byder på en dårlig tilgang til føde. Desuden giver de tætslåede striber vildtet mulighed for at tørre sig efter et regnskyl.

Den tætslåede vegetationsstribe bør være mindst en til to meter bred. Når striben etableres, kan det være en fordel at så en kløvergræsblanding evt. i udlæg med havre. Striben slås første gang året efter, hvor græsdækket har etableret sig. Man kan også vælge at holde den allerede eksisterende vegetation kortklippet, hvilket giver et mere varieret plantedække.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.