Offentliggjort den: 18. juni 2022

Knap 400 delegerede til årets repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 22: Lørdag formiddag gik Danmarks Jægerforbunds 31. repræsentantskabsmøde i gang i Vingsted centret. Her var delegerede fra hele landet samlet til en festdag for jægerforbundets demokrati.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Brixen

Lørdag den 18. juni 2022 samledes cirka 400 delegerede fra alle Danmarks Jægerforbunds i alt otte kredse til det årlige repræsentantskabsmøde. Det fandt i år sted i Vingsted centret ved Vejle, og blev - efter ankomst og indskrivning - traditionen tro blæst i gang af Brobyblæserne og dernæst en fællessang, "Hvor skoven dog er frisk og stor."

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret - i alt cirka 400 personer. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Læs nyheder fra dagen:

Herunder følger en kort oplistning af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet 2022:

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke: Beretning om den forgangne periode og den aktuelle situation, ved formand Claus Lind Christensen.
  • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Den reviderede årsrapport 2021 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af budget 2022: Budget 2022 fremlægges til repræsentantskabets orientering.
  • Fastsættelse af kontingentsatser for 2023
  • Valg af statsautoriseret revisor: Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
  • Valg af kritisk revisor og -suppleant
  • Eventuelt

Under repræsentantskabsmødet var der gæstetalere fra Sportsfiskerforbundet, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, DGI Skydning og Dyrenes Beskyttelse.

Se stemningsbilleder fra dagen i galleriet her: