OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2022

Knap 400 delegerede til årets repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 22: Lørdag formiddag gik Danmarks Jægerforbunds 31. repræsentantskabsmøde i gang i Vingsted centret. Her var delegerede fra hele landet samlet til en festdag for jægerforbundets demokrati.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Brixen

Lørdag den 18. juni 2022 samledes cirka 400 delegerede fra alle Danmarks Jægerforbunds i alt otte kredse til det årlige repræsentantskabsmøde. Det fandt i år sted i Vingsted centret ved Vejle, og blev - efter ankomst og indskrivning - traditionen tro blæst i gang af Brobyblæserne og dernæst en fællessang, "Hvor skoven dog er frisk og stor."

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret - i alt cirka 400 personer. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Læs nyheder fra dagen:

Herunder følger en kort oplistning af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet 2022:

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke: Beretning om den forgangne periode og den aktuelle situation, ved formand Claus Lind Christensen.
  • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Den reviderede årsrapport 2021 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af budget 2022: Budget 2022 fremlægges til repræsentantskabets orientering.
  • Fastsættelse af kontingentsatser for 2023
  • Valg af statsautoriseret revisor: Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
  • Valg af kritisk revisor og -suppleant
  • Eventuelt

Under repræsentantskabsmødet var der gæstetalere fra Sportsfiskerforbundet, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, DGI Skydning og Dyrenes Beskyttelse.

Se stemningsbilleder fra dagen i galleriet her: