OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2022

Sølvnål til tidligere HB’er Ejgil Jensen

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 22: Da Ejgil Jensen med kort varsel trådte ind i hovedbestyrelsen for kreds 5, styrede han kredsen igennem en turbulent periode med rolig hånd. Dette, og ikke mindst hans altid store engagement, blev hædret med Danmarks Jægerforbunds Sølvnål.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Brixen

Der hersker en stærk tradition for at hædre folk i Danmarks Jægerforbund, og årets repræsentantskabsmøde er ofte stedet, hvor de helt store hædersbevisninger uddeles. I år var ingen undtagelse, da hele to sølvnåle og en Jægerpris blev uddelt.

Ejgil Jensen, som i 2019 overtog hovedbestyrelsesposten for kreds 5 efter Georg Guldbergs pludselige afgang, skred til på et tidspunkt, hvor der var behov for ro og overblik. Han var på det tidspunkt suppleant og trådte med selvfølge til, da der var behov for det. Det var denne indsats, som formand Claus Lind Christensen honorerede på årets repræsentantskabsmøde, da han tildelte Ejgil Jensen Sølvnålen, én af jægerforbundets fornemste udmærkelser.

- Det er uundværligt at have erfarne tillidsfolk i organisationen. Og erfaring må vi sige, at du har. Du er samtidig højt værdsat og klar til at træde til, når behovet opstår. Det har du vist ved flere lejligheder. Senest på den vanskelige post som hovedbestyrelsesmedlem. Det var ikke en let opgave, som du påtog dig, men du var ikke i tvivl om, at du skulle gøre det rigtige, og det skal der lyde en tak for, sagde Claus Lind Christensen blandt andet.

En fremtid som kredsformand

Foruden sit arbejde i hovedbestyrelsen, har Ejgil ydet en ihærdig indsats for få samlet trådene fra forgængeren og få skabt både samarbejde og ro i kredsen. I 2022 var der igen ordinært valg til hovedbestyrelsen i kreds 5. I god tid inden valget besluttede Ejgil at han ikke ville genopstille, hvilket gav kredsen mulighed for både at finde en afløser og sikre fremtiden.

- Heldigvis kunne du ikke helt at slippe tøjlerne, og du bød ind på posten som kredsformand. Tak fordi du stiller op for Danmarks Jægerforbund, tak for de mange års arbejde til dato og på forhånd tak for indsatsen, som jeg ser frem til, du fortsat vil bidrage med i de kommende år, sluttede Claus Lind Christensen.