OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2021

Kredsmøde i kreds 6: Jagt og natur som politisk handelsvare

Den 17. juni var turen for afholdelse af kredsmøder nået til Herlufmagle-Hallen, hvor bl.a. udfordringen med havvindmølleparken på Omø Stålgrunde, problematikken omkring udsætningsfugle og biodiversitetskrisen blev vendt.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

- Vi har alle måttet lærer nye ord og begreber, som Zoom, Teams og virtuelle møder. Onlinemøderne har ofte været tidsbesparende, men jeg må indrømme, at jeg savner de fysiske møder, for de kan nu noget særligt, indledte kredsformand Bo Simonsen, inden han takkede de ca. 50 deltagere for at se bort fra solrigt vejr, coronabekymringer og en fodboldlandskamp i fjernsynet.

Jagtudøvelse er ikke en ret

Formand for Næstved Jagtforening og friluftsrådskoordinator Susan Jørgensen blev valgt som dirigent, hvorefter kredsformanden indledte sin beretning om kredsens virksomhed med en kort gennemgang af enkelte punkter i de forskellige koordinatorernes beretninger. Herefter takkede han koordinatorerne for indsatsen i et år, hvor de hver især har måttet kæmpe med deres arrangementer og aktiviteter.

- Jeg tror, vi skal have fokus på de største trusler mod jagten, og det er bl.a. truslen mod i det hele taget at få lov at drive jagt. Vi skal forstå at det privilegie, det er at drive jagt, det kan meget hurtigt blive taget fra os. Vi jægere er blot 5 pct., mens resten af Danmark er 95 pct., konstaterede han.

Han påpegede at jagt og natur er blevet en politisk handelsvare, hvor det – selvom vi gør det rigtige – ikke altid er tilstrækkeligt, mens der omvendt desværre er kontant afregning, når vi ikke lever op til samfundets forventninger.

- Vi har rigtig mange gode historier at fortælle, og hver eneste dag kommer der flere til. Jagt kan meget, når vi lever op til vores bedste, men det er dog lettere at få taletid, når vi har orden i penalhuset, understregede han.

Landbrug og mårhunde

Landbruget og jægeren har brug for hinanden, men der er ikke tvivl om, at kravene til landbruget bliver stigende i årene fremover.

- I stedet for at tænke; mere jagt, mere vildt, mere natur, skal vi vende den til; mere natur, mere vildt, mere jagt, sagde Simonsen.

Et par gange har der været meldt om mårhund på Sjælland, dog uden at det har kunnet eftervises.

- Jeg vil dog bede om, at vi – hellere én gang for meget end én for lidt – råber: - Ulven kommer. Jeg ønsker ikke, at vi bliver væltet af mårhunden, fordi vi sover i timen, sagde han og opfordrede i den forbindelse til at komme med ideer til nye tiltag, som kredsen evt. kan støtte op om.

Fugle fremfor vindmøller

Hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen henledte bl.a. opmærksomheden på det store forskningsprojekt omkring bramgæs og landbrug, der været i gang på Falster og Lolland de sidste par år.

- Her har det vist sig, at hvis landmændene underlader at pløje roemarkerne, aflaster det skader på efterårsafgrøderne så meget, at man først har nødig at foretage regulering så sent som i februar måned, fortalte han.

Han kom også ind på en analyse af økosystemerne i de danske farvande, som viser, at alle indre farvande har det rigtig skidt. Dette ledte videre til problematikken omkring risikoen for etablering af en havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde. En sag DJ sammen med andre grønne organisationer er stærkt engageret i.

- Miljø og biodiversitet er desværre blevet en politisk handelsvare, hvilket bl.a. Morten Helveg har fremhævet ved at konstaterer, at man vel kan hugge en hæl og klippe en tå, mht. vindmølleproblematikken på Omø Stålgrunde, sagde HB-medlemmet og konstaterede, at på den front kan det således nu desværre gå alle veje.

Få styr på udsætningerne

Problematikken omkring indberetning af udsatte ænder blev også vendt. Formand Claus Lind Christensen kom i sit indlæg bl.a. ind på, hvor i landet der udsættes flest fugle – her ligger kreds 6 i toppen.

Andeudsætningernes fremtid ligger pt. i miljøministerens hænder efter at Vildtforvaltningsrådet ikke kunne blive enige om en indstilling på dette område. Jægerrådsformand i Næstved, Steen Ulrich Rasmussen, efterlyste i den forbindelse en øget indsats fra jægerforbundet i forhold til påvirkning af myndighederne mht. til muligheden for at opsætte de såkaldte ducktubes i §3 områder.

- Den sag har vi allerede på tegnebrættet, konstaterede Claus Lind efterfølgende.

200 små udstillingsvinduer

Med udsigten til oprettelse af et biodiversitetsråd, var netop biodiversitet også et emne i både kredsformandens beretning og jægerforbundsformandens indlæg.

Formand for Vordingborg Jagt- & Flugtskydningsforening, Kim Madsen, kunne under debatten fortælle, at man i foreningen har et godt samarbejde med kommunen omkring skydebanen, et samarbejde som i høj grad bindes sammen af et fælles ønske om biodiversitetstiltag i forbindelse med udvidelse af skydebanen i Ornebjerg.

- Tag en snak med kommunen om, hvilke biodiversitetstiltag i kan hjælpe med på skydebanerne, det åbner døre, det har vi i hvert fald oplevet, sagde han.

Der blev nikket til ideen, for om end skydebanerne kun er små frimærker i landskabet, kan de sagtens bruges som udstillingsvinduer – og der er trods alt omkring 200 af dem rundt om i landet.

Hunting Skills

Direktør for Danmarks Jægerforbund Karen Friis er i år ude på sine første besøg ved kredsmøderne, efter hun blev ansat i juli sidste år. Hun gennemgik bl.a. Jægerforbundets overordnede medlemstal og økonomi, inden formand for DJ’s Nyjægerudvalg, Finn Hvid Berthelsen, kom med et indlæg, hvor han slog et slag for nyjægerarrangementet Hunting Skills, der løber af stablen på Køge-Herfølge Jagtforenings skydebane d. 22. august.

Kender du en ny jæger – ung eller gammel – så husk at fortælle om arrangementet her.

Valg af HB-suppleant

Herefter skred man til valg af suppleant til hovedbestyrelsen, hvor Bo Simonsen – som eneste indstillede – kunne betragtes som valgt. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer har hidtil været op til de enkelte Jægerråd og sådan forbliver det med at være. Aktivitetskoordinatorer udpeges fremover – som det også hidtil har været – af kredsbestyrelsen.

Tilbage var blot at behandle et forslag fra Guldborgsund Jægerråd om at indstille til Hovedbestyrelsen at sætte gang i en undersøgelse af effekten af befolkningens mulige overforbrug af nogle naturområder. Mange borgere har jo i det sidste års tid fået øjnene op for den natur, vi jægere altid har elsket.
Oplægget blev debatteret, men da flere fandt det for ukonkret, tog Christian Clausen det – efter samråd med de tilstedeværende repræsentanter fra Guldborgsund Jægerråd – af bordet igen.