OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. juni 2021

DJ til nyt biodiversitetsråd: Involver os!

Et nyt biodiversitetsråd skal være med til at sætte yderligere fokus på naturen i Danmark. DJ hilser rådet velkommen og forventer at blive involveret i rådets fremtidige arbejde.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

I denne uge meddelte Miljøministeriet, at det varslede Biodiversitetsråd nu omsider er på vej. Rådet, hvis medlemmer endnu ikke er udpeget, skal være et uafhængigt organ af eksperter, som får til opgave at rådgive regeringen om indsatser vedr. biodiversitet - ligesom vi kender det fra Vildtforvaltningsrådet (VFR), som jægerforbundet er medlem af. Dog er det vigtigt at slå fast én gang for alle: Biodiversitetsrådet skal ikke erstatte VFR, som fortsat har sit eget arbejdsfelt, hvilket Miljøminister Lea Wermelin også tidligere har givet udtryk for.

- Biodiversitetsrådet skal levere uafhængig rådgivning om, hvordan vi bedst implementerer natur- og biodiversitetspakken, passer bedre på naturen herhjemme og lever op til vores internationale forpligtelser på naturområdet, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Rapport hvert andet år

Dog, hvor VFR er sammensat af repræsentanter fra en række grønne organisationer, vil det kommende biodiversitetsråd bestå af en formand og otte menige medlemmer, alle med baggrund i forskningsverdenen inden for f.eks. natur, miljø, økonomi og friluftsliv. Medlemmerne udpeges af miljøministeren for perioden 2021-2024, og Rektorkollegiet for landets universiteter skal indstille kandidater. Den proces går i gang nu.

Når medlemmerne og formanden er fundet, vil biodiversitetsrådet blandt andet hvert år skulle udarbejde en rapport om indsatser for natur og biodiversitet og indsatser i natur- og biodiversitetspakken, hvor der er afsat 888 mio. kr. til blandt andet at udlægge mere urørt skov og etablere op mod 15 nye naturnationalparker.

Inddragelse af relevante parter

Ifølge kommissoriet skal Biodiversitetsrådet i sine analyser og sit arbejde inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Det, at rådet forpligter sig til at inddrage relevante parter er en vigtig detalje, som Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, agter at holde rådet op på. Det er nemlig helt afgørende for et råd, som udelukkende består af eksperter, at holde en tæt dialog med organisationerne "ude i virkeligheden," mener Claus Lind Christensen. Han har også hæftet sig ved, at én af rådets medlemmer skal have kompetencer inden for det, der beskrives som "Adfærdsmæssige forhold, herunder i relation til friluftsliv."

- Det er netop kombinationen af forskere og organisationer, der vil være afgørende for ambitiøse resultater. Som organisationer er vi talerør for en bred vifte af interesser, og vi ligger inde med stor viden om, både hvad der er behov for og hvor udfordringerne er – og så har vi ikke mindst gode bud på hvordan løsningerne føres ud i livet, siger han.

Som repræsentant for Danmarks Jægerforbund var Claus Lind Christensen tidligere på foråret medafsender af et debatindlæg i Altinget, som netop kredsede om behovet for at inddrage organisationerne som vigtige medspillere. De øvrige afsendere var Danmarks Biavlerforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.