OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2021

Kære alle Danmarks buejægere

Så nærmer vi os med hastige skridt den søde juletid, og her fra ”buefronten” i Danmarks jægerforbund skal I lige have en julehilsen og en orientering om noget af det, der rører sig lige nu.

Tekst: Carl Johan Mikkelsen, formand for bueudvalget i DJ
Foto: Jørgen Haller

Det står vist klart for enhver, at 2021 blev et ret så afgørende år for buejægerne i Danmark. For mig personligt blev FADB´s generalforsamling i august en kæmpe skuffelse, i og med det ikke lykkedes at få gennemført en fusion med DJ. Vi var mange, som havde lagt et stort arbejde i planerne, og der var da også et solidt flertal for en fusion, men grundet vedtægterne i FADB manglede der altså to stemmer.

Heldigvis har hele arbejdet ikke været spildt, for nu er der oprettet et Buepolitisk udvalg i DJ, og her har Danmarks buejægere virkelig fået et talerør, som refererer direkte til HB og dermed Vildtforvaltningsrådet. Jeg kan da lige oplyse, at på HB mødet den 16. december blev kommissorierne og funktionsbeskrivelserne for formændene i både bueaktivitets- og buepolitisk udvalg vedtaget. Jørgen Vester deltog i øvrigt under behandlingen af dette punkt. Inden længe vil det kunne ses på medlemsnettet.

Et lyspunkt for mig i 2021 har været de mange tiltag og aktiviteter, som trods Corona alligevel har fundet sted. Der hvor vi uden tvivl oplever den største aktivitet er oppe hos Jørgen Haller i kreds 1. ”Det gyldne slip” er blevet så stor en succes, at drejebogen for at søsætte noget lignende andre steder nu er skrevet. Dertil kommer så, at de er rigtig gode til at promovere nyheder deroppe. Den seneste om en buejæger, som har skudt både kronvildt, sika og dåvildt. I kreds 2 har Vestjyske buejægere ønske om at lukke foreningen og i stedet oprette en ny forening under Danmarks jægerforbund. Det var en enstemmig beslutning blandt alle de, som var med til generalforsamlingen, og det vil helt sikkert gavne foreningen, blandt andet fordi en masse administration nu bliver nemmere, og der kan spares penge på forsikringer, for blot at nævne nogle af fordelene. I kreds 3 er Bjarne Birkbak blevet ny buekoordinator, og ham sad jeg ved siden af, da der den 7. december blev startet en ny forening nemlig Silkeborg og Omegns Buejægere. Denne forening har også valgt at blive en buejagtforening under DJ. Jeg ved, at der er foreninger i både kreds 4 og 5, som også arbejder på, at deres forening skal være en forening under DJ. Herfra skal der blot lyde et held og lykke med projektet. Rent kommunikationsmæssigt har vores koordinator på Fyn Morten Stockendahl oprettet en Facebook gruppe for de fynske buejægere. Fedt initiativ og måske et eksempel til efterfølgelse.

Og nu vi er ved det med kommunikation, så har buekoordinator i kreds 2 Henrik Haugstrup jo påtaget sig opgaven, at stå i spidsen for et buejægernetværk. Ingen tvivl om at det vil kunne hjælpe med at udbrede kendskabet til alt det, vi buejægere går og laver i det daglige - og måske føde nogle nye ideer. I kreds 7 er Andreas Sørensen trådt til som ny koordinator, og han har benyttet sig af muligheden for at have en suppleant nemlig Lasse Hansen, der kan bistå ham i det daglige. Velkommen til jer begge.

Og så har jeg truffet en stor personlig beslutning. Jeg har besluttet at stoppe som formand for bueudvalget med udgangen af denne måned. Dette har jeg allerede meddelt Ejgil, Marie Louise, Jørgen Vester, Lars Thune og Claus Lind. Jeg har som den eneste siddet i bueudvalget siden det blev oprettet i 2013, de sidste år som formand og skulle egentlig have været på valg i 2020. Jeg ved, at Orla Hansen vil være villig til at overtage min funktion frem til årsmødet i 2022, hvor der er valg, og jeg kan ikke selv forestille mig en bedre afløser. Orla kender I jo alle sammen, og han er efter mig den, som har siddet længst tid i bueudvalget. Nå, det er jo ikke op til mig at afgøre, eftersom det jo er HB, som udpeger formanden blandt de, som indstilles.

Nu vil jeg slutte med at ønske jer en rigtig god jul og et godt 2022. Tak for samarbejdet gennem alle årene indtil nu og træk og slip til jer alle.

De bedste hilsner fra Calle.