OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. august 2021

Fusion med FADB nedstemt

Ved den ordinære generalforsamling i FADB lykkedes det ikke at skaffe det nødvendige flertal til at gå videre med en fusion med DJ. Dermed valgte bestyrelsen at trække sig, og FADB fortsætter som en selvstændig forening.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der var lagt op til en spændende generalforsamling i Foreningen Af Danske Buejægere (FADB), som denne weekend skulle tage stilling til foreningens fremtid. Bestyrelsen, med formand Jørgen Vester i spidsen, har længe arbejdet frem imod en mulig fusion med Danmarks Jægerforbund, men før man kunne gå videre med disse planer, var det nødvendigt at samle et flertal på tre fjerdedele af generalforsamlingen. Det forslag, som bestyrelsen sendte til afstemning, lød således:

”Det foreslås af bestyrelsen for FADB, at generalforsamlingen træffer beslutning om en afvikling af FADB gennem en fusion med Danmarks Jægerforbund”.

Fusions-forslag nedstemt

Det lykkedes dog ikke at samle generalforsamlingens opbakning til forslaget, som ikke nåede det nødvendige to tredjedeles flertal. Dermed skrinlægges planerne om en fusion, og FADB fortsætter som en selvstændig forening. Som en konsekvens af afstemningsresultatet valgte bestyrelsen at trække sig, og derfor skal foreningen nu vælge en helt ny bestyrelse.

- Jeg er ked af at det ikke lykkedes at samle buejægerne i et styrket samarbejde. Men demokratiet har talt, og det betyder, at FADB og DJ må køre videre, hver for sig. Men det betyder ikke, at vi i Danmarks Jægerforbund på nogen måde vil slække på indsatsen for buejagten i Danmark, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Snarere tvært imod.

- Vi vil nedsætte et buepolitisk udvalg, som skal arbejde målrettet med at sikre, styrke og udvikle den danske buejagt, og vi vil fastholde vores tilbud om kampagnemedlemskab til alle FADB’s medlemmer, understreger DJ-formanden.

Som formand for det buepolitiske udvalg indsættes den afgående FADB-formand Jørgen Vester. Den ny udpegede formand for det buepolitiske udvalg er på valg ved årsmøde for buejægere efter to år. Som næstformand indsættes Carl Johan Mikkelsen, som pt. er formand for jægerforbundets bueudvalg, og derudover vil der indtræde to medlemmer fra bueaktivitetsudvalget. Ikke mindst vil Danmarks Jægerforbund søge medlemskab af EBF (European Bowhunting Federation).

Hvad skal der ske herfra?

Som sagt, så fastholdes jægerforbundets tilbud om kampagnemedlemskab til alle FADB-medlemmer, ligesom FADB’s lokalforeninger stadig kan blive optaget som buejagtforeninger under DJ.

Medlemmer af FADB, som ikke i forvejen er medlemmer af DJ, overføres omkostningsfrit til medlemskab af DJ i løbet af 2021. I 2022 opkræves nye medlemmer 250,- kr. + lokalforeningsmedlemskab. I 2023 opkræves nye medlemmer 550,- kr. + lokalforeningsmedlemskab. Medlemmer af FADB, som i forvejen er medlemmer af DJ, forsætter deres DJ-medlemskab uændret, medmindre medlemmet ønsker at flytte til en ny DJ buejagtforening.