OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. november 2021

Temaaftener om de invasive rovpattedyr

Jægerforbundet og Miljøstyrelsen afholder i alt fem temaaftener rundt omkring i det jysk-fynske ultimo november. Det koster ikke noget at deltage, og alle er velkomne!

Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr. Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen afholder temaaften i Brønderslev den 22. november, Ringkøbing den 23. november, Ejby den 24. november, Rødekro den 29. november og på Kalø den 30. november. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, og der er mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Emnerne vil bl.a. være:

  • Status for de tre arter i Danmark, politisk og forvaltningsmæssigt
  • Gældende/nye regler som er relevante for jagt og regulering
  • Erfaringer med GPS-mårhunde og fortsat indsats på Fyn
  • Vigtige indsatser de kommende måneder – den praktiske side

På aftenen har du god mulighed for at møde ligesindede til en snak om muligheder, udfordringer og hverdagen på terrænet. Der er gratis adgang for alle interesserede.

International forpligtelse

Mårhunden er en invasiv art i Danmark, og vi har en international forpligtelse til at bekæmpe den og forhindre dens udbredelse til nye områder. Mårhunden kan være en trussel mod jordrugende fugle generelt, og dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder, hvor vi i forvejen finder nogle at de mest sårbare arter. Mårhunden er ikke kostforagter og den æder mange forskellige slags føde, f.eks. ådsler, frøer, tudser, salamandre, snegle, biller, orme, korn, majs, æg og yngel. Selv rålam kan ende som bytte.

Mårhunden er vidt udbredt i Jylland, men den har en adfærd der bevirker, at mange jægere ikke er klar over, at den findes på deres terræn. Først når jægerne igangsætter en bekæmpelsesindsats, opdager de hvor talrig mårhunden kan være. I et eksempel fra Østjylland var jægerne overbevist om, at mårhunden ikke fandtes på deres terræn, men da de oprettede en baitplads (foderplads) gik der ikke mange dage, før den første mårhund viste sig, og i løbet af et år var der nedlagt 26 mårhunde.

Kom i gang med at jage mårhund

Hvis du, eller dit konsortium, gerne vil i gang med bekæmpelse af mårhunde, kan I med fordel henvende jer til den nærmeste mårhundereguleringsjæger, som kan komme og holde et foredrag om love og regler, samt praktiske tips, råd og vejledning. Men en god begyndelse vil være at deltage i én af ovenstående temaaftener, som kan være en god måde at få opstartet en bekæmpelsesindsats i dit lokalområde.