OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. marts 2021

Danielsen: Wermelin taler med to tunger

I et samråd med miljøminister Lea Wermelin spurgte Venstres jagtordfører, Thomas Danielsen, i dag ind til EU-Kommissionens holdninger til jagt i strengt beskyttede områder – og om Regeringens eget udspil til naturnationalparker, hvor jagten som udgangspunkt forbydes. Han mener at ministeren roser jægerne på den ene side, og begrænser dem på den anden.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Fra Folketingets tv-transmission

Miljø- og Fødevareudvalget kaldte i dag miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om EU’s 2030-strategi for biodiversitet. Udvalget havde forud for mødet bedt miljøministeren redegøre for om hun er enig i, at jagt under de rette omstændigheder godt kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremme af biodiversitet. Samtidig havde man bedt ministeren oplyse sin holdning til EU's 2030-strategi for biodiversitet i forhold til muligheder for jagt og fiskeri.

- Ja, jeg er enig i at jagt under de rette omstændigheder godt kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremme af biodiversitet, og at de endda ofte kan være hinandens forudsætninger. F.eks. når engagerede jægere tager ud om natten for at bekæmpe invasive mårhunde, der truer padder og fugle, når jagtforeningen hjælper med at pleje landmandens læhegn, så insekter, fugle og vildt får bedre vilkår, svarede miljøministeren indledningsvist.

Spørgsmålet var stillet efter ønske fra jagtordfører i Venstre, Thomas Danielsen, og det var også ham, der stillede de fleste opfølgende spørgsmål under samrådet – suppleret af miljøordførerne Egil Fabritius Hulgaard (C), René Christensen (DF) og Mette Gjerskov (S).

Ikke enig i Kommissionens formulering

Anledningen til samrådet er den aktuelle sag om EU-Kommissionens vejledning til Unionens biodiversitetsstrategi, hvori det hedder, at jagt og fiskeri ikke bør finde sted i strengt beskyttede områder, samt i øvrigt sammenligner jagt og fiskeri med minedrift. Vejledningen er stadig kun et udkast, men heller ikke i anden version af udkastet, som blev præsenteret for nylig, var formuleringerne skrevet ud.

I sit svar udtrykte ministeren tilfredshed med at EU-Kommissionen udarbejdet en fælles strategi for biodiversitet, hvor der samlet set bør være 30 pct. beskyttede områder til lands og på havet – heraf 10 pct. strengt beskyttet. Samtidig er hun ikke enig i Kommissionens formulering om, at jagt og fiskeri altid vil være uforeneligt med streng beskyttelse, og kan godt forstå at formuleringerne i udkastet har givet anledning til bekymring. Lea Wermelin understreger, at processen endnu ikke er afsluttet, og at man vil arbejde videre på at ændre de uheldige formuleringer.

Taler ministeren med to tunger?

Under samrådet erklærede Thomas Danielsen desuden sin bekymring for Regeringens udspil til de kommende naturnationalparker, hvori der lægges op til, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Det vil sige, at den statslige lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) som udgangspunkt forventes ikke at gennemføre jagtudleje, betalingsjagter, nyjægerjagter og invitationsjagter i naturnationalparkerne.

Ifølge Danielsen taler ministeren med to tunger, når hun på den ene side anerkender, at jagten godt kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og fremme af biodiversitet i strengt beskyttede områder, samtidig med at der i Regeringens udspil til naturnationalparkerne lægges op til forbud mod jagt.

Det, han kan læse ud af udspillet vedr. naturnationalparkerne er, at ministeren anerkender at der er et behov for én eller anden form for forvaltning af vildtet. Men når der som udgangspunkt ikke kan drives jagt i områderne, er der kun de statsansatte i skoven tilbage.

- Men hvad er den faglige begrundelse for, at den almindelige jæger ikke kan stå for den forvaltning, der måtte være behov for, spurgte Thomas Danielsen, dog uden at få et konkret svar:

- I forhold til naturnationalparkerne, der har vi jo netop sagt, at den jagt, der ikke sker som en del af en forvaltning, f.eks. regulering af bestande og invasive arter, skal stadig være muligt. Men den generelle jagt derudover, vil vi friholde naturnationalparkerne fra. Nu er der jo en høringsproces i gang, høringssvarene er kommet ind og vi er ikke færdige med at se på dem endnu. Jeg har også noteret mig at jægerne har en række synspunkter, og det kommer vi selvfølgelig til at kigge på, lød det bl.a. fra miljøministeren.

Ikke noget konkret svar på spørgsmålet

Selvom Thomas Danielsen gentog sit spørgsmål tre gange, lykkedes det aldrig at få et konkret svar fra ministeren. Til gengæld blev de to enige om at mødes over en kop kaffe, hvor de kunne dykke ned i detaljerne. Det gælder venstremanden sig nu til, for han frygter, at Regeringen med sit ønske om jagtforbud i naturnationalparkerne vil gøre op med den tradition vi har for, at det er jægere, der forvalter vildtet, hvis der vurderes, at der skal ske en forvaltning.

- Og der har Regeringen jo meget klart og tydeligt fraskrevet sig brugen af jægerne. Her ønskede ministeren så ikke at blive for konkret, men jeg tror egentlig at det bunder i, at hun blev overrasket over at det stod der. Til gengæld er jeg glad for at hun nu for første gang har inviteret mig, som Venstres ordfører på området, på kaffe. Det ser jeg meget frem til, for jeg håber jo på at vi kan få pillet nogle af de her tidsler ud, som er et opgør med den måde, vi har forvaltet vildtet på i så lang tid, siger Thomas Danielsen om udfaldet af dagens samråd.

Han kommer til at følge op på sagen og håber, at han i samarbejde med bl.a. Danmarks Jægerforbund kan få ændret på nogle vigtige emner - ikke kun når det drejer sig om det principielle spørgsmål vedr. forvaltningen af vildtet, men f.eks. også reelle bekymringer i forhold til indhegning. mv.