OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. februar 2021

Om igen: Jagt og fiskeri sammenlignes stadig med minedrift

I version 2 af EU-Kommissionens vejledning til unionens biodiversitetsstrategi er der foretaget en række rettelser og præciseringer. Men der er ikke ændret ét komma der, hvor det virkelig gør ondt på jægere og lystfiskere. Jagt og fiskeri sammenlignes nemlig stadig med minedrift, og opfordring til forbud fastholdes i strengt beskyttede områder.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Forud for næste møde i NADEG-udvalget – som er den arbejdsgruppe, der arbejder med naturdirektiverne under EU-Kommissionen – er der blevet udarbejdet en ny version af vejledningen til unionens biodiversitetsstrategi for 2030. Det er som bekendt den vejledning, som sidestiller jagt og lystfiskeri med minedrift, og som opfordrer til forbud mod sådanne aktiviteter i strengt beskyttede områder. Mødet i NADEG-udvalget finder sted den 18. februar, og det var forventet, at en revideret version af vejledningen ville bløde op på den uacceptable sammenligning. Overfor Danmarks Jægerforbund har bl.a. EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) udtrykt sin støtte til jægerne og fiskerne i sagen.

Simpelthen bare ikke godt nok

Men lige lidt har det tilsyneladende virket - i hvert fald hvis man kigger på vejledningens ordlyd. Ganske vist er der indføjet en passus om mulighed for at regulere invasive dyr i områderne, men selve den kritisable sammenligning og opfordringen til forbud står uændret.

- Det er simpelthen bare ikke godt nok. Man kan se i den nye version at der er foretaget en masse rettelser og indskrevet bemærkninger, men når det kommer til det her, må vi åbenbart konstatere, at de ikke har hørt efter. Det er en ommer, og jeg ser frem til en version 3 af den vejledning, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Stina Soewarta, repræsentationschef i Danmark for Europa-Kommissionen, har følgende bemærkninger:

- Jeg tror, I må fremføre jeres pointer igen. Men samtidig er der sket væsentlige forbedringer i teksten, synes jeg. Det gælder bl.a. afsnittene om at inddrage brugere af naturen i udpegelse og forvaltning, samt inddragelse af de private ejere af naturen i dette. Og endelig også afsnit om forvaltning af områder, der kræver menneskelig indgriben, for at opretholde en balance, lyder tilbagemeldingen fra Stina Soewarta, som igen vil gøre Kommissionen opmærksom på de bekymringer, formuleringen forårsager i bl.a. Danmark, fordi det er afgørende, at alle brugere inddrages i arbejdet med at udpege og administrere områderne.

Medlemslandene skal selv bestemme

I en kommentar på vegne af Kommissionen skriver litaueren Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissær for miljø, hav og fiskeri, at betingelserne for jagt i beskyttede områder afhænger af økologiske krav til levesteder og arter, som områderne sigter mod at beskytte. Han præciserer, at i strengt beskyttede områder, hvor arter har brug for at de økologiske processer forbliver uforstyrret, skal menneskelige aktiviteter begrænses eller udelukkes, hvis de ikke er kompatible med disse krav.

"Dette skal afgøres af de nationale myndigheder fra sag til sag i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kriterier og vejledning til udpegelse af nye beskyttede områder, herunder definition af streng beskyttelse, drøftes i øjeblikket af Kommissionen, medlemslandene og interessenter, og bør være afsluttet inden udgangen af 2021," skriver EU-kommissæren videre.

Understregningen af, at afgørelsen er op til de enkelte medlemslande, fremgår dog ikke i Kommissionens opdaterede vejledning. Danmarks Jægerforbund støtter en klar strategi, der styrker biodiversiteten i Danmark, Europa og hele verden som helhed, men opponerer mod fremtidig risiko for deciderede jagtforbud i store, strengt beskyttede land- og havområder. Jagten er nemlig i sig selv ikke en modsætning til biodiversitet – snarere tvært imod.