OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juli 2020

Udbud: vinder 2 taber 1

Danmarks Jægerforbund har i 2020 budt på tre udbud: formidling, markvildtindsats og uddannelse.
De to første er vundet – det sidste tabt. Konsekvenserne af det tabte udbud er endnu uklare, men økonomisk er forbundet stærkt, udtaler Jens Kjær, konstitueret direktør i DJ.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

En del af indtægterne til Danmarks Jægerforbund kommer fra opgaver, som forbundet udfører for det offentlige. Disse opgaver kommer, som mange andre offentlige opgaver, i udbud.

Danmarks Jægerforbund har i 2020 budt på tre udbud: formidling, markvildtindsats og uddannelse.

Der er faldet afgørelser i alle tre. Men fra afgørelsen er truffet af udbudsjuristerne i statens administration, til resultatet kan offentliggøres, går der ti dage – en såkaldt stand still-periode. De ti dages tavshed fungerer som en periode, hvor de forskellige bydere på de forskellige udbud, har mulighed for at klage eller evt. falde fra. Brydes tavshedspligten, så afskæres muligheden for at klage.

Men da afgørelsen på uddannelsesudbuddet er blevet lækket på Facebook, vurderer konstitueret direktør i Danmarks Jægerforbund ikke, at det længere giver nogen mening at opretholde stand still-perioden.

- Vi havde håbet på, at vi kunne holde det her fortroligt jævnfør udbudsreglerne og så længe vi i jægerforbundet gjorde vores stilling klar. Men nu er resultaterne af udbuddene lækket, og så kommer det til at virke underligt, hvis vi fra forbundet siger ’ingen kommentarer’. Så derfor - vi har i jægerforbundet vundet udbuddene om formidling og markvildtindsatsen, men vi har tabt den på uddannelsesdelen, siger Jens Kjær.

Uklare konsekvenser
Hvilke konsekvenser, det tabte uddannelsesudbud kommer til at få for medlemmerne af Danmarks Jægerforbund og jægerforbundets aktiviteter og ansatte, er endnu uklare.

- Helst skulle det ikke få nogen nævneværdig konsekvens for jægerne i Danmark. Det er Skovskolen under Københavns Universitet, som har vundet opgaven, og de skal udfylde udbudsbetingelserne, nøjagtigt som vi skulle have gjort, hvis vi havde vundet, siger Jens Kjær.

Skovskolen får med udbuddet støtte til at uddanne vildtforvaltere, jagttegnslærere, flugtskydningsinstruktører, riffelinstruktører og skydeledere fra 2021. Muligvis med hjælp fra relevante medarbejdere fra jægerforbundet, men dette er endnu ikke afklaret.

Danmarks Jægerforbund er i dag godkendt til at udbyde følgende kurser: udsætterkursus, flugtskydningsinstruktøruddannelsen, riffelinstruktøruddannelsen, skydeleder og jagttegnskursuslærer.
Jægerforbundet forventer, at de godkendelser fortsætter, så muligheden for at uddanne stadig vil være til stede – blot uden statsligt tilskud.

Kunne ikke matche pris
Hovedårsagen til at jægerforbundet tabte udbuddet til Skovskolen var hovedsageligt prisen.

- Vi kunne ikke matche deres pris. Vi har ikke de stordriftsfordele, som en uddannelsesinstitution under Københavns Universitet har. Hvis vi gik længere ned i pris, skulle vi bruge medlemskroner på f.eks. at uddanne vildtforvaltere, og det synes vi ikke, vi kunne retfærdiggøre. Udgifterne til at uddanne vildtforvalterne bør afholdes af staten og ikke af medlemmerne i Danmarks Jægerforbund, understreger Jens Kjær, der, når han ikke er konstitueret direktør i jægerforbundet, er økonomichef samme sted.

Hvad skal der ske nu?
Når sommerferien er forbi, vil direktionen i jægerforbundet se på, hvordan tingene skal fungere fremover.

- Vi skal i dialog med Skovskolen om, hvordan vi sammen fortsat sikrer gode tilbud til jægerne. Selvom vi ikke vandt udbuddet, så arbejder vi selvfølgelig sammen med Skovskolen om, at jægerne fremover får så gode tilbud og muligheder som muligt. Den mindre sjove del bliver selvfølgelig, at vi i administrationen i jægerforbundet skal have budgetterne til at passe – og det får vi selvfølgelig, siger Jens Kjær og uddyber.

- Heldigvis har vi en meget sund og stærk økonomi i jægerforbundet, men vi undgår nok desværre ikke at må sige farvel til nogle dygtige og loyale medarbejdere – desværre. Men nu må vi se. Vi har som sagt ikke det fulde overblik over, hvilke konsekvenser det her får endnu. Men jeg håber på en vis forståelse for, at vi ikke kan svare på alle spørgsmål på nuværende tidspunkt, siger Jens Kjær.

Jens Kjær vurderer, at det tabte uddannelsesudbud rent økonomisk kommer til at betyde, at jægerforbundet kommer til at mangle cirka to millioner kroner om året.