OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. juni 2020

Proces for jagttidsrevision: Jagttiderne skal revideres

Danmarks Jægerforbund har - i tråd med tidligere - inddraget medlemmerne i processen forud jagttidsrevisionen. Også trækvildt-, markvildt, hjortevildt-, og strand- og havjagtsudvalget er fremkommet med ønsker til den kommende revision af jagttiderne.

Tekst: Niels Søndergaard

Vildtforvaltningsrådet har aftalt en turnus for revision af jagttiderne, hvor nogle grupper af arter vurderes hver andet år, andre hvert fjerde år, og endelig en sidste gruppe, der vurderes efter behov. I marts 2020 fastsatte Vildtforvaltningsrådet processen for den kommende jagttidsrevision – se nedenstående tidsplan:

Inden DJ fremsendte forslag til de arter der skal behandles for mulig revision, har medlemmerne været inddraget. Normalt indkalder vi til dialogmøder rundt om i landet og får input til jagtidsrevisionen. Det kunne vi desværre ikke denne gang på grund af Coronasituationen, og opfordrede i stedet til at medlemmerne indsendte deres ønsker til jagttidsrevisionen. Jægerrådene var tænkt som omdrejningspunktet for dette og nogle kredse gennemførte online møder om det med jægerrådsformændene.

I lighed med seneste jagttidsrevisioner er det Vildtforvaltningsrådet ønske at der er øget faglighed. Ved tidligere inddragelse af medlemmerne er den øgede faglighed i revisionen af jagttiderne blev hilst velkommen. Arterne skal vurderes ud fra faglighed, og ikke ud fra fejlagtige antagelser og følelser.

Læs artiklerne for hver af de tre søjler her: