OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. oktober 2020

PAC: Vi forstår godt jægernes frustrationer

Behandlingstider på op til flere måneder for en våbentilladelse har plaget Politiets Administrative Center (PAC) i alt for lang tid. Det er helt og aldeles uacceptabelt, lyder dommen fra DJ. Corona, fejl i ansøgninger og grundige procedurer oplistes blandt årsagerne til problemet. Alligevel varsler PAC lys for enden af tunnelen – igen, fristes man til at sige.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Jacob Munkholm Jensen

Hvis nogen for 10 år siden havde spået, at der engang ville komme en dag, hvor en jæger skulle vente op til fire måneder på en våbentilladelse, ja, så ville vedkommende sandsynligvis blive parkeret i et hjørne. Ingen ville have troet på det. For hvorfor skulle noget så simpelt pludselig tage SÅ lang tid?

Det er ikke desto mindre den virkelighed, vi i øjeblikket lever midt i. Ansøgningerne hober sig om hos PAC, som trods lovning på bod og bedring så vidt stadig kæmper med alt for lange sagsbehandlingstider. Jægerne bliver mere og mere frustrerede, og en del af frustrationerne rammer Danmarks Jægerforbund, som næsten dagligt modtager henvendelser fra vrede medlemmer.

- Vi er ved at være der, hvor vi snart ikke kan holde til det mere. Det er mig komplet ubegribeligt hvordan man kan oparbejde så stor en pukkel, at folk skal vente i flere måneder på deres våbentilladelse. Mange kan jo stadig huske engang, hvor alting var meget, meget enklere – og utrolig meget hurtigere. Det her er helt og aldeles uacceptabelt, og vi forlanger en detaljeret forklaring, lyder det fra Marie-Louise M. Achton-Lyng, medlem af jægerforbundets hovedbestyrelse og formand for våbenudvalget.

Vi tog en snak med den ansvarlige afdelingsleder ved PAC, Jesper Byskov, som udmærket forstår jægernes frustration.

Corona, corona og atter corona

Hvordan kan det være, at vi skal vente så urimelig lang tid på vores våbentilladelser?

- Det er der flere årsager til. En af dem er, at vi aldrig fik indhentet det store efterslæb, der blev opbygget i foråret pga. corona-nedlukningen. Det var i marts, lige i den periode, hvor jægerne køber allerflest våben. Der var vi helt lukket ned i nogle uger, og efterfølgende arbejdede vi hjemmefra i yderligere seks uger. Det er hovedårsagen, og vi er lige blevet bedt om at sende medarbejdere hjem igen.

Mange andre virksomheder i samme situation, som har måttet hjemsende medarbejderne, har faktisk oplevet større effektivitet. Hvorfor har I ikke gjort det?

- Det har vi også gjort på hele vores erhvervsdel, hvor vi sidder og arbejder med de lidt tungere sager. I vores behandling af vandelssager har vi faktisk næsten aldrig været bedre med end lige nu …

Men jeg sidder ellers med et eksempel her på en person, som har spurgt ind til sin vandelsgodkendelse efter i en periode at have fået nægtet samtykke til jagttegn. Og her lyder det fra PAC, at han kan forvente et svar inden for 4-6 måneder. Hvordan kan det hænge sammen med det, du lige har sagt?

- Det er et standardsvar, som vi sender ud i forbindelse med vandelssager med folk, der ikke har våben. Men i forbindelse med vandelssager med folk, der har våben, der er vi rigtig godt med. F.eks. har jeg pt. kun seks af den type sager liggende lige nu. Dem, der ikke har våben, kommer bagest i køen. Men selvom vi udsender et standardsvar, hvori det fremgår at der er 4-6 måneders sagsbehandling ved vandel, så er det ikke realiteten lige nu. Så lang tid tager det ikke, for medarbejderne arbejder hjemmefra og behandler mange flere sager end normalt. Problemet lange behandlingstider handler især om de almindelige tilladelser og nye udstedelser. Her kræves der overblik over mange dokumenter på én gang, og når mine folk arbejder hjemmefra, så sidder de med en 14-tommers lab top-skærm, hvor de er vant til at arbejde med tre-fire store skærme foran sig, som viser de forskellige dokumenter, mens de indtaster. Det bliver simpelthen ekstra tidskrævende.

Hvorfor har de ikke disse skærme installeret på hjemmekontoret?

- Fordi de arbejder differentieret hjemmefra. De er f.eks. nødt til at komme ind på arbejdspladsen og printe alt ud (da der er tale om fortrolige dokumenter, red.), og de kan umuligt have alle deres øvrige hjælpemidler med sig hjem og frem og tilbage. Vi er desværre stadig meget papirbåret indtil vores nye IT-system kan tages i brug.

Fra 13 til 8 ugers behandlingstid

Hvad er sagsbehandlingstiderne lige i øjeblikket?

- Jeg trak tallene i går morges (mandag den 28. september, red.), og da lå vi på 8 uger og tre dage på almindelige tilladelser, og 8 uger og to dage på fornyelser. Havde du spurgt mig for 14 dage siden, havde jeg svaret 13 uger. EU-våbenpas ligger på 17 arbejdsdage. De glatløbede prioriterer vi slet ikke i øjeblikket, da de jo gerne må bruges når bare de er anmeldt – så her kommer riflede våben foran i køen. Vi har oplevet nogle problemer med at sende tilladelserne ud via e-Boks, så her har vi fået assistance fra en anden afdeling, der hjælper os med det. Det har så frigjort flere folk til at behandle sager. Så i løbet af de seneste 8-10 dage har vi forkortet sagsbehandlingstiden med cirka fire uger. Og det forventer jeg er et tempo, vi kan holde fremadrettet.

Pr. 1. september har I jo ansat fem mand ekstra og via interne omrokeringer fået yderligere fem mand over i afdelingen. Er det noget, der allerede nu har hjulpet på sagsbehandlingstiderne?

- Vi begynder at kunne mærke det. De fem nye frigives snart fra den oplæring, de er i lige nu, og fire af dem kommer over at sidde fuld tid på almindelige tilladelser og fornyelser. Så det vil kunne mærkes. Det bliver 11-12 personer, der ikke laver andet hver eneste dag end at behandle tilladelser til jægerne.

Nyt IT-system i pipelinen giver håb for 2021

- En anden grund til at vi er hårdt ramt på sagsbehandlingstiderne er, at vi kører en del projekter lige nu. Det er noget, der kræver ret store mandskabsressourcer. Men vi mener at det er godt givet ud på den lange bane, fordi det kommer jægerne til gavn. Vi håber, at vi ultimo februar kan lancere vores nye ansøgningssystem, hvor man kan søge uden den indscannede samtykkeerklæring. I stedet vil samtykket være båret af NEM-ID.

- Mange af de fejl- og mangelsager, som PAC oplever – det vil sige sager, hvor en ansøger glemmer at medsende dokumenter som f.eks. samtykkeerklæringen, eller hvor der på andre måder er lavet fejl i ansøgningen – er stærkt tidskrævende. For hver fejl- og mangelsag ville vi kunne nå at køre fem ansøgninger igennem systemet. Faktisk er op til 10 procent af samtlige cirka 90.000 årlige ansøgninger behæftet med fejl, typisk i form af manglende vedhæftet samtykkeerklæring, fejl i det angivne våbennummer eller hvor folk har betalt et forkert beløb. For hver eneste fejl skal vi ifølge forvaltningsloven oprette en sag, og det tager tid. Hvis vi får bugt med de mange fejlansøgninger, vil vi kunne komme op på at behandle 30-40.000 ansøgninger mere om året.

Hvad kan vi ellers regne med at få ud af det nye våbensystem, der er undervejs?

- Vi håber på at kunne lancere et forenklet betalingssystem, så vi kommer ud over, at folk laver fejl og betaler enten for meget eller for lidt. Det er ikke for at anklage jægerne for at være specielt sjuskede, for jeg ved godt at processen, som den er i dag, er temmelig omstændig. Derfor er vi også meget bevidste om, at det nye system skal være langt mere intuitivt og brugervenligt. Det er også vores håb, at det nye våbensystem, som sandsynligvis bliver fuldt operationelt i løbet af august 2021, selv vil kunne gå ind og aflæse våbennummeret på et nyindkøbt våben, så også denne ret typiske fejlkilde elimineres. Samtidig er vores store drøm om at implementere konceptet med ”Mit våbenskab” tæt på at være en realitet. Her vil jægeren kunne logge ind i vores system og se nøjagtig hvad vi har registreret på vedkommende.

Alting var bedre i gamle dage … men hvorfor, egentlig?

Vi hører meget fra frustrerede jægere, at alting gik meget hurtigere før centraliseringen hos PAC. Dengang det hele foregik ude i politikredsene, hvor man nærmest kunne få sin våbentilladelse fra dag til dag. Hvorfor er systemet så meget mere trægt i dag?

- Det skyldes helt sikkert, at vi i dag går langt mere grundigt til værks, når det gælder udstedelse af våbentilladelser. I gamle dage, når en jæger kom ind til den lokale betjent, så var der nok ikke ret mange, der fik tjekket vandel, når bare man havde et gyldigt jagttegn. Sådan er det jo ikke i dag. Vi kontrollerer vandel hver eneste gang, der kommer en ansøgning, uanset om den kommer fra én, der har været jæger i mange år, eller om man er helt ny. Det skete ikke førhen. Vi kontrollerer meget mere i dag end vi gjorde før, sådan er kravet i samfundet. Det er jo også derfor der er kommet så mange flere stramninger på våbenområdet.

Udløbne våbentilladelser pga. forsinkelser hos PAC

Et spørgsmål, vi ofte får, handler om udløbne våbentilladelser. Når en jæger ansøger flere uger før en tilladelses udløb, men alligevel ikke når at få fornyelsen i tide – hvad gør man så?

- Først og fremmest, så må man jo ikke bruge riflen uden en gyldig tilladelse. Teoretisk set må man heller ikke opbevare den, idet man ret beset ikke har en tilladelse. Men hvis man lader riflen stå i våbenskabet og i øvrigt kan dokumentere at have ansøgt rettidigt, så vil der selvfølgelig ikke ske noget ved det.

Hvad er rettidigt?

- Under normale omstændigheder vil det være 20 arbejdsdage. Det er vores målsætning. Så hvis man har ansøgt om en fornyelse fire-fem uger før våbentilladelsens udløb, vil det være rettidigt. Så er det i hvert fald ikke jægerens skyld, hvis den fornyede tilladelse ikke når frem i tide. Jeg formoder ikke at man kan blive sigtet i det tilfælde, selvom vores sagsbehandlingstid i øjeblikket er på omkring otte uger. Men hvis det var mig, og hvis jeg var klar over den forlængede sagsbehandlingstid, så ville jeg da sørge for at søge i rigtig god tid – otte-ni uger før udløb – så jeg kan bruge riflen. Man får jo en elektronisk påmindelse cirka halvanden måned før udløbet, og så er det jo bare om at reagere på den.

Telefonerne kimer og kimer

- Vi bruger i øjeblikket meget tid på at besvare telefonopkald, næste det dobbelte af det, der ellers er normalt. Det gør vi fordi folk ringer og spørger ind til deres ansøgninger. Jeg kan godt løfte pegefingeren og nævne, at det tager tid fra sagsbehandlingsarbejdet. Omvendt, så forstår jeg også godt hvorfor folk ringer. Men hvis det bare er for at rykke, så spilder man altså vores tid, for man kommer ikke foran i køen af dén grund. Eller af nogen anden grund, for dén sags skyld.