OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. august 2020

PAC mander op på våbenkontoret

Lange ventetider på våbentilladelsen og deraf afledt frustration blandt jægerne er forhåbentlig snart fortid. Politiet sætter flere folk på opgaven.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Størstedelen af 2020 har så vidt stået på spidsbelastede måneder for Politiets Administrative Center (PAC), som bl.a. har måttet afgive bemanding til coronarelaterede opgaver. Derfor er den normale sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage da også røget langt ud af porportioner nu, hvor mange jægere må vente i 8-10 uger, før deres sag behandles.

Da jægerforbundet den 30. juli offentliggjorde artiklen om de lange ventetider og lagde den på facebook, tikkede bemærkningerne da også hurtigt ind i kommentarsporet. Nogle kunne sågar berette om op til fire måneders ventetid, om end disse eksempler ikke er bekræftet.

Danmarks Jægerforbund har udtrykt sin utilfredshed med de lange sagsbehandlingstider, og har gentagne gange forlangt området opprioriteret. Afdelingsleder ved PAC, Jesper Byskov, erkender den usædvanlige situation. Som nævnt begrunder han forsinkelsen med presset, som har været lagt på afdelingen i forbindelse med COVID-19, men har til gengæld lovet at sætte turbo på sagsbehandlingen efter ferieperioden. Og nu lader det til, at der endelig sker noget.

PAC har nemlig netop meldt ud, at man over de kommende 14 dage omrokerer internt og på den måde tilfører PAC's våbenafdeling flere ressourcer i form af fem personer. Idet der er tale om en intern rokade, vil de nye kræfter hurtigt kunne gå i gang med arbejdet, da de allerede kender politiets systemer. Dertil kommer yderligere 5 nyansættelser pr. 1. september - ergo en samlet forøgelse på 10 mand.

Danmarks Jægerforbund vil fortsat have opmærksomhed på området.