OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. april 2020

Konsekvenser af fortsat nedlukning

Statsministeren har gjort det helt klart, at store dele af Danmark fortsat er lukket ned. Denne gang er det frem til den 10. maj 2020, og det gælder også foreningslivet. Det får blandt andet betydning for DJ's forbundsmesterskaber.

Tekst: Claus Lind Christensen

Sidste gang, der kom en status fra Statsministeriet, sendte vi følgende besked ud, som stadig står ved magt:

”I jægerforbundet følger vi naturligvis regeringens anbefalinger for afholdelse af aktiviteter og arrangementer. Dette blev endnu engang fastslået på det seneste HB-møde i fredags den 20. marts, hvor hovedbestyrelsen drøftede fremtidige aflysninger. Konklusionen var, at alt aflyses på forbundsniveau frem til 20. april. Dertil kommer, at repræsentantskabsmødet som tidligere nævnt aflyses og der indkaldes til et nyt i september. Det vil give de kredse, der ikke har afholdt kredsmøder, tid til at planlægge, indkalde og afholde de manglende kredsmøder.

Flere jagtforeninger og skydebaner har adspurgt HB om en klar udmelding fra DJ om aflysninger af lokale arrangementer og aktiviteter. Her var konklusionen på HB-mødet, at hovedbestyrelsen kraftigt opfordrer til, at også jagtforeninger og skydebaner følger regeringens anbefalinger. Hovedbestyrelsen kan ikke træffe mere vidtgående beslutninger end det på vegne af andre juridiske enheder.”

Se artiklen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/en-hilsen-fra-formanden/

Den fortsatte nedlukning får nu en række konsekvenser:

Forbundsmesterskaber aflyses

Med udgangspunkt i Statsministerens udmelding har Hovedbestyrelsen besluttet, at alle forbundsmesterskaber aflyses i 2020.

Beslutningen bunder i den store usikkerhed, der er om først kvalifikationsskydningerne og senere selve forbundsmesterskaberne kan gennemføres menneskeligt forsvarligt. Her har vi valgt ikke at trække beslutningen, om disse arrangementer skulle gennemføres, yderligere.

Der skal være den fornødne tid til at forberede aktiviteterne, og vi sikrer, at alle får mulighed for at forberede sig på ”lige fod”. Deltagerne skal have mulighed for at træne forud for mesterskaberne. Dette kræver blandt andet, at der bliver åbnet for skydebanerne i god tid inden skydningerne, hvilket vi ikke kan love endnu. Samtidig vil der forventelig være stort pres på banerne, når de åbner.

Tilbagebetaling af gebyr til kvalifikationsskydning

Alle, der har tilmeldt sig en kvalifikationsskydning vil naturligvis få tilbagebetalt sit deltagergebyr. Det vil ske automatisk efter påske.

Indskydning af rifler

Situationen er desværre, at så længe regeringen anbefaler en nedlukning, og vi ikke har konkrete anvisninger fra sundhedsmyndighederne for, hvordan indskydning af rifler kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, vil det ikke være muligt for jægerne at indskyde en riffel på en skydebane. Både DGI og forsvaret har også lukket deres baner. Vi er klar over, at dette på ingen måde er optimalt op til bukkejagten.

Vi vurderer i samspil med myndighederne i øjeblikket mulighederne for at åbne op for udendørsaktiviteter uden kropskontakt i meget små grupper og på en sundhedsansvarlig måde. Vi vender snarest tilbage med evt. anbefalinger herom.

Hvis en jæger alligevel kontrolskyder en riffel uden for en skydebane, er man som jæger ikke dækket af forsikringen via jagttegnet, og da det heller ikke sker i regi af Danmarks Jægerforbund, så er man heller ikke dækket af den forsikring, som Jægerforbundet har.

Se evt. mere her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/hvor-ma-jeg-indskyde-min-jagtriffel/


Vi er klar, når samfundet er klar

Danmarks Jægerforbund vil til enhver tid følge myndighedernes anvisninger, men vi opfordrer kraftigt til, at man allerede nu gør sig nogle langsigtede tanker om, hvordan samfundet kan lukkes op igen.

Her vil jeg påpege, at foreningsdanmark kan være en del af løsningen. Landet rundt afholder jagtforeninger såvel som andre foreninger en række aktiviteter i trygge og sundhedsforsvarlige rammer, der ikke fordre fysisk kontakt mellem mennesker. Her er foreningslivet med til at give befolkningen mulighed for at komme ud og dyrke en interesse eller passion under trygge forhold.

I vores egne rækker vil jeg opfordre til, at alle jer, der nu ikke kan træne med henblik på kvalifiktionsskydninger for forbundsmesterskaber, i stedet bruger jeres viden og erfaringer til at hjælpe nye jægere godt ind i jagtens fællesskab.

Giv god plads til og hjælp de nye jægere, der skal forberede sig til haglprøverne, når skydebanerne åbner. Og når de nye jægere har bestået prøverne, så tag dem fortsat med ud på banerne og hjælp dem med at blive endnu mere rutinerede skytter.

Et af vores gode medlemmer sagde til mig en dag. ”Hvis ikke vi kan gennemføre vores forbundsmesterskaber, så må 2020 være året, hvor vi alle er vindere.”

God påske. 

Claus Lind Christensen
Formand