OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. marts 2020

Ny dato for Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde 2020

Tekst: Joan Brønnum Kvist

På et ekstraordinært HB-møde den 20. marts 2020 har Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse besluttet at aflyse repræsentantskabsmødet i juni. Det vil blive indkaldt til en nyt repræsentantskabsmøde den 19. september 2020.

Aflysningen af repræsentantskabsmødet i juni skal ses i lyset af regeringens anbefalinger for forsamlinger under corona-krisen. 

Der er for nuværende aflyst 5 kredsmøder, der alle skal være gennemført, inden der kan afholdes repræsentantskabsmøde. Af respekt for, at organisationen skal have den fornødne tid til at afholde disse møder under trygge forhold, besluttede hovedbestyrelsen allerede nu, at der indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde den 19. september i Vingsted og med forudgående formandsmøde den 18. september. 

Den nye dato betyder, at de kredse, der har aflyst kredsmøder, nu har indtil den 16. august til at gennemføre møderne. Der vil i den kommende uge tilgå yderligere information til de berørte kredse, ligesom næstformand Henrik Frost Rasmussen, kontakter kredsformændene for nærmere koordinering. 

Der vil så snart som muligt, blive fundet nye datoer for de aflyste dialogmøder mellem de to formandskandidater.

Aflysningen af repræsentantskabsmødet i juni skal ses i lyset af regeringens anbefalinger for forsamlinger under corona-krisen. 

Der er for nuværende aflyst 5 kredsmøder, der alle skal være gennemført, inden der kan afholdes repræsentantskabsmøde. Af respekt for, at organisationen skal have den fornødne tid til at afholde disse møder under trygge forhold, og der skal være plads til en god demokratisk proces, besluttede hovedbestyrelsen allerede nu, at der indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde den 19. september i Vingsted og med forudgående formandsmøde den 18. september. 

Den nye dato betyder, at de kredse, der har aflyst kredsmøder, nu har indtil den 16. august til at gennemføre møderne. Der vil i den kommende uge tilgå yderligere information til de berørte kredse, ligesom næstformand Henrik Frost Rasmussen, kontakter kredsformændene for nærmere koordinering. 

Der vil så snart som muligt blive fundet nye datoer for de aflyste dialogmøder mellem de to formandskandidater.