OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. marts 2020

En hilsen fra formanden

I løbet af blot en uge er Danmarks gået i stå, og med den seneste melding om, at der fortsætter frem til 13. april trækker det dybe spor ind i vores organisation. Vores vigtigste opgave i denne tid er at passe godt på hinanden – og på vores fællesskab.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund

I den seneste uge er vi – som i resten af samfundet – blevet udfordret af en ny virkelighed og en ny hverdag. Derfor vil jeg i det følgende give en kort opdateringen om, hvad der sker i jægerforbundet, og som har betydning for vores medlemmer.

Aflysninger – sådan må det være

I jægerforbundet følger vi naturligvis regeringens anbefalinger for afholdelse af aktiviteter og arrangementer. Dette blev endnu engang fastslået på det seneste HB-møde i fredags den 20. marts, hvor hovedbestyrelsen drøftede fremtidige aflysninger. Konklusionen var, at alt aflyses på forbundsniveau frem til 20. april. Dertil kommer, at repræsentantskabsmødet som tidligere nævnt aflyses og der indkaldes til et nyt i september. Det vil give de kredse, der ikke har afholdt kredsmøder, tid til at planlægge, indkalde og afholde de manglende kredsmøder.

Flere jagtforeninger og skydebaner har adspurgt HB om en klar udmelding fra DJ om aflysninger af lokale arrangementer og aktiviteter. Her var konklusionen på HB-mødet, at hovedbestyrelsen kraftigt opfordrer til, at også jagtforeninger og skydebaner følger regeringens anbefalinger. Hovedbestyrelsen kan ikke træffe mere vidtgående beslutninger end det på vegne af andre juridiske enheder.

En ny hverdag

Den nye hverdag har betydet aflysninger af politisk vigtige møder, f.eks. regeringens naturtopmøde, naturmødet i Hirtshals, vildtforvaltningsrådsmødet samt internationale møder om trækvildt. Den nye hverdag har også betydet nye måder at arbejde på. Vi har stadig tætte dialoger med Miljøstyrelsen, politi og PAC mv. men nu via telefon og Skype.

I Administrationen er alle medarbejdere som udgangspunkt sendt hjem for at arbejde, men telefonerne bliver passet og alle henvendelser besvares. Det er enkelte medarbejdere til stede i Jagtens Hus, og de overholder naturligvis de gældende retningslinjer om at holde afstand mv. Derfor kører driften stabilt, og systemerne giver fint mulighed for at mødes digitalt i enten Teams eller Skype.

Jagttegnsaspiranter

Umiddelbart efter alt lukkede ned i sidste uge rejste der sig et spørgsmål fra mange jagttegnsundervisere om, hvad der nu sker. Fakta er, at det fortsat er uafklaret, hvornår der kan afholdes jagtprøver og skydeprøver. Beslutningen om, hvornår der igen bliver åbnet op, træffes af myndighederne, men fra jægerforbundets side vil vi gerne understøtte de mange aspiranter, hvorfor vi har sikret ubegrænset adgang til jagttegnsbogen samt online-tests på www.jagtprøven.dk.

Medier

Selv om aktiviteter aflyses og udskydes, udkommer Jæger stadig. Redaktionen er stadig på arbejde – om end hjemmefra, trykkeriet kører og har pt. ingen leveringsproblemer med papiret fra Sverige og Finland, og distributionen er ikke nævneværdig berørt. Dog vil Jæger i april blive distribueret helt hen til den 3. april pga. sygdom på pakkeriet. Situationen følges tæt, og sker der ændringer, vil disse naturligvis blive kommunikeret.

På hjemmesiden er der stor aktivitet, da hjemmesiden er den primære kilde til ekstern kommunikation f.eks. i forhold aflysninger og hvad der ellers sker sig i jægerkredse, der kan være relevant for alle jægere at vide. Et nyt tiltag på hjemmesiden og de sociale medier er et sjovt lille læringsunivers til børn og deres forældre – Naturfreak – med aktiviteter, de kan lave i naturen – eller indendørs, hvis vejret mest er til det.

Økonomien

I jægerforbundet er vi begunstiget af, at en stor del af det årlige budget kommer i hus i januar måned, men vi er stadig afhængig af løbende indmeldinger. Vi kan allerede nu mærke en nedgang i disse indmeldinger, så vi forventer for nuværende ikke at nå budgettet, men det er på ingen måde truende for jægerforbundet.

Da jægerforbundets medarbejdere for manges vedkommende er finansieret af eksterne midler fra fonde og myndigheder, så arbejder vi pt. på at vurdere vores leverancer ud fra forskellige risikovurderinger.

Alle projektledere gennemgår derfor deres projekter og melder ind med forventede konsekvenser, ligesom ledelsen har en tæt kontakt med myndighederne om vores generelle tilskud.

Det er endnu for tidligt at udtale sig om konsekvenserne, men vi arbejder med forskellige scenarier og gør klar til at parere de udfordringer, der måtte opstå.

Vores annoncører er stærkt pressede på salget i disse tider, hvorfor vi arbejder på flere tiltag, der kan hjælpe vores annoncører på sigt, uden det vil koste Jægerforbundet for meget, men det kan ikke undgås at vores indtægter på området er vigende for nuværende. Her vi vil naturligvis tage de fornødne hensyn til annoncører.

Ovenstående skal udelukkende ses som rettidig omhu for at passe bedst muligt på jægerforbundet. Jægerforbundet har en solid økonomi med en egenkapital på over 48 mio. kr., så organisationen er godt polstret til krisen, og jægerforbundet vil også, når krisen er overstået være en stærk og slagkraftig organisation.

Det skarpe fokus på økonomien og alt, hvad der sker af tiltag for at afbøde virkningerne af krisen, har til formål at mindske den effekt, der naturligvis vil være. 

I lyset af dette besluttede hovedbestyrelsen også på fredagens HB-møde, at jægerforbundet skal gøre, hvad vi kan for at understøtte jagtbranchen i den tid, vi er i. Derfor iværksætter følgende tiltag:

Alle regninger der tilgår Danmarks Jægerforbund betales straks, og det uanset betalingsfrister. Dermed kan jægerforbundet bidrage til at sikre vores leverandørers likviditet.

Vi følger løbende op, så pas nu på hinanden derude. Husk at stå sammen – på afstand.