OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. januar 2020

Hvad går dit kontingent til?

I disse dage betaler jægerforbundets mange medlemmer det årlige kontingent, og hos nogle rejser det spørgsmålet: “Hvad går mit kontingent specifikt til?” Svaret følger her.

Det helt korte svar er, at dine kontingentkroner går til at understøtte Danmarks Jægerforbunds mission, som lyder:

”Danmarks Jægerforbund er til for medlemmerne. Vi varetager interesser, formidler viden og yder service for at give oplevelser, medvirke til bedre natur og bevare retten til jagt.”

Dykker vi ned i regnskaberne, finder vi flere nuancer og forklaringer på, hvad dine penge bliver brugt til inden for en række emner, som enten direkte eller indirekte kommer dig til gode.

Du finder jægerforbundets regnskab her.

Sikring af jagten

En del af dine medlemskroner går til at sikre jagten. Det kan være i form af faglige udredninger, der understøtter politiske prioriteringer eller konkrete politiske indsatser over for politikere, ministerier og vildtforvaltningsrådet. Det kan være jægerforbundets internationale arbejde direkte målrettet relevante EU-politikere eller i internationale jagtfora. Eller det kan være i form af det arbejder, der sker lokalt i kommunerne, Friluftsrådsarbejde, nationalparker, osv.

Følg med i jægerforbundets politiske indsatser her.

Levestedsforbedringer

Jægerforbundet arbejder for at forbedre vildtets levesteder. I både Rådgivningsafdelingen og i Politik & kommunikation anvendes en del ressourcer på den opgave, som er så vigtig for de fremtidige jagtmuligheder. Derfor er dine medlemskroner også med til at skabe viden til lodsejere og jægere, der udvikler gode levesteder for vildtet.

Jæger, App, hjemmeside og sociale medier

Som medlem får du tilsendt magasinet Jæger 11 gange om året. Jæger er et medlemsmagasin, der kommer langt rundt i jagtens verden. Ud over, at du kan læse magasinet i fysisk form, finder du det også elektronisk, når du logger ind som medlem på hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk og i appen Jæger.

Netop appen Jæger har på kort tid udviklet sig til at være populær blandt de danske jægere, og den anvendes allerede af over 10 pct. af de danske jagttegnsløsere. Den er et rigtig godt værktøj, hvor du som medlem har gratis adgang til en jagtjournal, hvorfra du kan indberette dit vildtudbytte, GPS-baserede jagttider, en markedsplads, jagthornssignaler med noder - og som nævnt tidligere magasinet jæger. Og der er mere på vej.

På jægerforbundets hjemmeside er en stor del af indholdet tilgængelig for alle, mens du som medlem også har adgang til nyttig viden om den organisation, du er medlem af.

Jægerforbundets sociale medier er naturligvis åbne for alle, men som medlem er du med til at betale til driften. Derfor skal der lyde en opfordring til at følge forbundet på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og LinkedIn.

Skydebanerne

Skydebaner er en kerneydelse i mange jagtforeninger. De er vigtige, som en del af jægernes uddannelse og vedligeholdelse af skydefærdigheder. Derfor går en del af dine medlemskronerne til at understøtte jagtforeningerne på dette område. I jægerforbundet er der ansat to personer, der på fuld tid hjælper jagtforeningerne i arbejdet med at opretholde deres miljøgodkendelser.

Undervisere, instruktører, uddannelse og foredrag

Det er livslang læring at være jæger. Fra den spæde start som jagttegnskursist til senere videreuddannelse er man afhængig af gode undervisere og instruktører. Derfor går en del af dine medlemskronerne til at sikre god undervisning og veluddannede undervisere og instruktører. En del går også til at sikre, at der er relevante kurser og foredrag tilgængelige for de jagtforeninger, der ønsker det.

Aktiviteterne

Dine medlemskroner understøtter en lang række aktiviteter over hele landet. Det kan f.eks. være konkurrencer og nationale mesterskaber i flugtskydning, riffelskydning, bueskydning, jagthorn, hundeprøver og jagtsti samt trofæopmåling.

Formidling af jagten

Hvert år afsættes der medlemskroner til en udstillingspulje, som anvendes af kredse, jægerråd og jagtforeninger til at formidle den gode historie om jagten landet rundt. Dertil kommer, at der generelt anvendes midler til formidlingen af jagten ved arrangementer, formidling til børn og til at fortælle de gode historier i pressen, så vi bidrager til at fastholde befolkningens accept af jagten.

Støtte til jagtforeningerne

De lokale jagtforeninger er helt centrale i jægerforbundet. Derfor anvendes en del af dine medlemskroner på at understøtte foreningerne med forsikringer, foreningsjura, organisationsuddannelser, m.m. Dertil kommer, at der er afsat over en million kroner om året som jagtforeningerne kan søge til lokale aktiviteter og tiltag.

Dine medlemskroner bidrager også til, at administrationen understøtter jagtforeningerne med nem og sikker håndtering af medlemmers data, kontingentopkrævning til lokalforeninger samt stiller en hjemmesideplatform til rådighed for de jagtforeningerne, der ønsker det.

Der er plads til flere i jagtens fællesskab

Kender du en jæger, der ikke allerede er en del af vores interessefællesskab, og som du synes fortjener at få del i de goder, der er i jægerforbundet, så kan man blive medlem her.

Husk at de første tre måneder er gratis for ordinære medlemmer, mens kursister er gratis med i de første 12 måneder.