Økonomi og regnskab

På denne side finder du Danmarks Jægerforbunds regnskab i form af årsrapporten og beretningen, ligesom der ligger en version af det godkendte budget for det kommende år.

Overordnet proces for udarbejdelse af regnskab/årsrapport:

Januar – februar: Det afsluttede års indtægter og udgifter gøres endeligt op, og der tages stilling til den regnskabsmæssige behandling af de forskellige afslutningsposter, der er.
Ultimo februar: Revisionen rykker ind og gransker og afstemmer, det de nu vælger at fokusere særligt på.

Marts: Der gives en orientering på Jægerforbundets kredsmøder om de foreløbige HOVEDTAL for indtægter og udgifter. Kredsmødets delegerede kan drøfte det fremlagte. De valgte kritiske revisorer gennemgår udkastet til årsrapport og udarbejder deres erklæring herom.

Ultimo marts: Hovedbestyrelsen får årsrapporten gennemgået af revisionen, drøfter og underskriver denne.

Primo april: Årsrapporten med bilag udsendes i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

Primo maj: Repræsentantskabet får årsrapporten gennemgået, drøfter og godkender denne endeligt.

Medio maj: Årsrapporten offentliggøres på Jægerforbundets hjemmeside.

Juni: Årsrapporten omtales i artikel i magasinet Jæger.

Udover ovennævnte har såvel den eksterne revision, som den interne, kritiske revision mulighed for at aflægge anmeldte og uanmeldte besøg i løbet af året.

Budgetter og årsrapporter


År

Dokumenter

2019  
  Budget 2019
   

2018

Årsrapport 2018

Årsberetning 2018

 

Budget 2018

   

2017

Årsrapport 2017

Årsberetning 2017

  Budget 2017
   
2016

Årsrapport 2016

Årsberetning 2016

  Budget 2016
   
 2015

Årsrapport 2015

Årsberetning 2015

  Budget 2015
   
2014 Årsrapport 2014
  Budget 2014
   
2013 Årsrapport 2013
 

Budget 2013

   
2012 Årsrapport 2012 
  Budget 2012
   
2011 Årsrapport 2011
  Budget 2011
   
2010 Årsrapport 2010
  Budget 2010
   
2009 Årsrapport 2009
  Budget 2009

 

 
2008 Årsrapport 2008

 

Budget 2008
   
2007 Årsrapport 2007
  Budget 2007  
     
2006 Årsrapport 2006
  Budget 2006
   
2005  Årsrapport 2005