OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. marts 2020

Coronavirus og tællinger - nyt fra Markvildtindsatsen

Pas godt på andre og jer selv når der tælles vildt. Læs mere om dette i denne forårshilsen fra Markvildtteamet.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen
Foto: Lene Midtgaard

Tællinger i ”Corona-tider”
I disse ”Corona-tider” skal vi selvfølgeligt begrænse vores aktiviteter, og især dem hvor der er flere mennesker samlet, så vi alle er med til at begrænse smitten mest muligt!
Og i den forbindelse har vi fået en del henvendelser fra jer ude i lavene ang. praktikken omkring tællingerne i denne meget ekstraordinære situation, hvilket er helt forstående.

Vi vil dog opfordre jer alle til, at tællingerne i videst muligt omfang gennemføres, men på en måde så I ikke udsætter jer selv og andre for unødig smitterisiko. Skulle nogle af dem, som sædvanligvis står for tællingerne have nære pårørende som er i risikogruppen eller hvis man selv er, så håber vi der er andre deltagere i lavene, som kunne have mod på at hjælpe til i denne situation, så vi får så mange tællinger ind som muligt.

Telefonisk rådgivning er stadig en mulighed
Der har muligvis været lidt usikkerhed omkring hvor meget og hvad vi vild- og naturkonsulenter, kan være behjælpelige med ude hos jer i lavene.
Vi har som det ser ud nu desværre ikke plads til at komme ud fysisk i lavene til møder, rådgivningsbesøg eller andre arrangementer.
Men I er stadig meget velkomne til at ringe og skrive, hvis der skulle være spørgsmål ift. terrænplejen eller lignende ude i jeres lav.

Den fremtidige finansiering
Der er endnu ikke kommet en afklaring ift.. den fremtidige finansiering fra Miljøstyrelsen. Men de har lovet os, at der vil komme et udbudsmateriale ud i denne uge, og så vil vi selvfølgelig også byde ind på den fremtidige indsats for markvildtet sammen med jer ude i lavene.   

Fortsat misforståelser omkring Vildt- og bivenlige tiltag hos landbrugets konsulenter
Vi hører stadig rundt i lavene om deltagere, som møder landbrugskonsulenter, der er lidt usikrere på reglerne, mulighederne og fagligheden omkring etablering, pleje og omlægning af vildt- og bivenlige tiltag på arealer under omdrift.

Denne seneste henvendelse, drejer sig om nogle tiltag, hvor man af landbrugskonsulenten var blevet rådgivet til at omlægge dem, så de ikke blev permanente og skulle trækkes ud af markblokken. Da tiltagene havde lagt i 2 år nu.

OBS. Denne rådgivning er forkert. Så længe der ikke er opvækst af træer og buske på tiltagene og de ellers kan omlægges eller inddrages i driften igen med alm. landbrugsmaskiner, vil de ikke blive tolket som permanente i en lovgivningsmæssigforstand.

Derfor vil vi bede folk om, at rette henvendelse til os, hvis der på nogen måde skulle opstå tvivlsspørgsmål ifbm. jeres tiltag, så skal vi på bedste vis guide jer.

 

Vi håber vi snart kan ses igen ude i lavene!

 

De bedste forårshilsner fra

Markvildtteamet

Brødtekst