OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. februar 2019

Temadag om regulering af mårhund og lokkejagt på ræv

Nu står der februar i kalenderen og det betyder, at det er nu man for alvor skal til at have arbejdshandskerne på når det gælder regulering af mårhund og ræv.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen & Rasmus Ahlmann Nielsen

Jo færre kuld der bliver sat på ens terræn og naboterræner, jo færre munde skal mættes med byttedyr hen over ynglesæsonen. Derfor blev der for deltagerne i de syd- og vestjyske markvildtlav afholdt en temadag, hvor fokus var håndværket der ligger bag en succesfuld regulering af mårhund og lokkejagt på ræv. Til dette var der budt to oplægsholdere ind, som hver især holdt et oplæg med det emne de er specialister i.

Sandor Hestbæk Markussen specialist i lokkejagt på ræv og vel nok en af dem, i Danmark der har den allerstørste viden og erfaring inden for denne jagtform. Han øsede ud af hans store erfaring og kom med masser af gode fif til grej og den praktiske jagtudøvelse.

Niels-Erik Jørgensen der var med i den helt spæde start da mårhunden gjorder sit indtog, fortalte om nogle af de mange erfaringer han har gjort sig, og hvilke ting der virker, hvis man vil trække det længste strå overfor mårhunden. Det gjaldt alt fra etablering af baitplads, nødvendigheden af at samarbejde med naboer, valg af vildtkamera og meget mere.

Begge oplægsholdere formåede med viden, fakta, entusiasme, anekdoter og historier fra det virkelige liv, at levendegøre deres oplæg og fik inddraget deltagerne. 

Det officielle program blev afsluttet med grillpølser og brød samt proces-øl. Her fortsatte snakken livligt om begge oplæg, men snakken gik også på markvildtlavene og der blev gjort erfaringsudveksling, som forhåbentligt kan være med til at gavne indsatsen i lavene.

På dagen deltog 18 interesserede og nysgerrige deltagere fra 6 forskellige syd- og vestjyske markvildtlav. Alle fik ny viden med hjem fra begge oplæg, og nogle blev bekræftet i den indsats de allerede ydede.

Vi i markvildtteamet, vil meget gerne opfordre jer alle ude i lavene til at rette henvendelse, hvis i har forslag til andre arrangementer og emner, som der kunne være interesse for, blev taget op som tema.