OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. juni 2019

Opsæt skræmmemidler inden høslet - det virker!

Her på Kalø opsættes der hvert år skræmmemidler inden første høslet, dette har vi erfaringer med har en super god effekt. Dette bør gøres da mange af lammene i denne periode stadig er så små, at de vil trykke når maskinen nærmer sig, i stedet for at springe, hvilket så resulterer i at lammene der trykker i græsset, bliver klippet.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen
Foto: Rasmus Ahlmann Nielsen

Opsætningen af skræmmemidlerne skal ske 1-2 dage før slettet tages, og ikke før, da råvildtet ellers vil vænne sig til skræmmemidlet, og begynde at benytte sig af marken igen. Omvendt skal skræmmemidlerne også have stået på marken en nat over, så råerne har haft mulighed, for at få flyttet lammene til andre arealer.

Igen i år blev vi varslet om det kommende høslet, af Naturstyrelsen i god tid, da det også for dem betyder rigtig meget, at der bliver gjort en indsats for at undgå de meget kedelige påkørsler af vildtet med de store moderne landbrugsmaskiner.

Men kommunikation er en svær disciplin, så da dagen kom, hvor slettet skulle tages den kommende dag, og skræmmemidlerne opsættes. Havde en af landmandens folk på eget initiativ påbegyndt slåningen af græsset en dag før varslet. Han havde heldigvis kun nået at tage en enkelt omgang på den ene af markerne, inden han blev stoppet. Dog havde han desværre allerede klippet et enkelt lam, og han blev bedt om, at stoppe, og vende tilbage dagen efter som aftalt.

Skræmmemidlerne blev sat op, og under dette arbejde sprang mange voksne stykker råvildt af de 4 marker, hvor slettet skulle tages. Dagen efter kom landmanden tilbage for at tage slettet på de resterende 24 ha, uden at klippe et eneste lam. Hvilket er en succeshistorie både for landmanden og vildtet. Så med en minimal indsats kan man reducere antallet af disse kedelige påkørsler til at absolut minimum.