OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. marts 2019

Kredsmøde: Sorte vildsvin og gråt jægerguld

130 syd- og sønderjyske jægere mødte op til et roligt – nogle mente måske lidt for roligt – kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds Kreds 4.

Tekst: Hans Kristensen. Foto: Hans Kristensen

Kredsformand Poul Bundgaard indledte årets kredsmøde med en konstatering af, at deltagerne næppe skulle forvente at bølgerne kom til at gå synderligt højt i et år, hvor der hverken var valg til kredsformandskab eller hovedbestyrelse på programmet.

- Der er heller ikke kommet nogen forslag ind, så jeg forventer ikke, at det bliver det store rivegilde, forudså han profetisk ved mødets start inden han gik over til sin beretning, der vidnede om et solidt arbejdsår med god fremdrift på hele fronten og enkelte punkter, hvor forbedring var ønskelig.

Kryds i kalenderen

Der var f.eks. lagt et stort arbejde i den jagtsti, der var arrangeret i Ribe sammen med kreds 5. Men der kom kun 13 deltagere. Det vil sige, at der faktisk var flere hjælpere end deltagere.

- Det må kunne gøres bedre, konstaterede Poul Bundgaard og håbede at se mange til dette års jagtsti i Skovby ved Haderslev den 4. maj.

Et andet kryds i kalenderen kunne man passende sætte ud for dagene 5.-7. april, hvor der igen var dansk-tysk jagtmesse lige syd for grænsen.

- Her stiller kredsen som sædvanlig op og fortæller om jagten i Danmark. Vores stand og overnatning er gratis, så kredsens udgifter til messen er beskedne. Til gengæld sikrer vores medvirken, at der er gratis adgang for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, slog kredsformanden fast.

Blandt koordinatorerne havde nyjægerkoordinator Dorthe Fallesen Frimann en meget engageret anbefaling af endnu et kalenderkryds ved den 2. juni, hvor kredsens nyskabende nyjægerarrangement Hunting Skills løber af stablen på Vamdrup Skydecenter.

Nyjægerkoordinator Dorthe Fallesen Frimann opfordrede til at besøge Hunting Skills den 2. juni, med oplevelser for både nye og garvede jægere.

Nyjægerkoordinator Dorthe Fallesen Frimann opfordrede til at besøge Hunting Skills den 2. juni, med oplevelser for både nye og garvede jægere.

Indsatsen mod svinene

Det aktuelle arbejde med at bekæmpe den sønderjyske vildsvinebestand som led i indsatsen mod den afrikanske svinepest har fyldt i kreds-kalenderen i 2018 og vil gøre det igen i 2019, kunne Poul Bundgaard afsløre.

Til at uddybe dette aktuelle emne yderligere havde kredsen inviteret direktør Jens Munk Ebbesen fra Landbrug & Fødevarer og vildtkonsulent Klaus Sloth fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Jens Munk Ebbesen understregede, at udryddelsen af vildsvinene set fra landbrugets side var en midlertidig indsats, men at en virksom vaccine, der kunne gøre det muligt at have en dansk vildsvinebestand, nok lå et godt stykke ude i fremtiden.

Lidt større forhåbninger havde han på dette område til en igangværende indsats for at få aftagerlandene til at skelne mellem sygdomsudbrud blandt tamsvin og vildsvin i eksportrestriktionerne.

Klaus Sloth kunne berette, at der aktuelt er nedlagt 15 vildsvin i 2019, hvilket er noget færre end man havde håbet. Det skyldes den milde vinter, der har gjort det svært at få svinene til at opsøge foderpladser og fælder.

Se i øvrigt et indslag på TV Syd med kredsformand Poul Bundgaardog hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø. Indslaget omhandlede danske jægeres bekæmpelse af smitterisiko og blev sendt den 13. marts.

Dødens pølse

Mårhunde, miljøforhold på skydebanerne og de kommende strukturændringer var andre emner, der fik et par ord med på vejen under aftenens møde.

Under punktet eventuelt blev der især diskuteret, om det årlige kredsmøde skal ligge i weekenden eller, som nu, en hverdagsaften. Et afsluttende indlæg kom fra Erik Bennedsen, Ribe Jagtforening, der slog fast, at hele mødeformen måske skulle genovervejes.

- Jeg har været med til den slags møder siden 1960’erne og har vænnet mig til det. Men unge mennesker gider ikke den slags langstrakte møder. For dem er der dødens pølse, lød det bramfrit ud over forsamlingens gråsprængte lokker.