OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. februar 2019

Hvad med vildsvinene?

80 videbegærlige sønderjyske jægere var mødt op, da Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer holdt møde om vildsvin og vildsvineforvaltning i Åbenrå. Her delte to tyske eksperter ud af deres viden, og mødedeltagerne fik også en status på den aktuelle danske indsats i kampen mod den kontroversielle, men også meget tilpasningsdygtige art.

Tekst: Hans Kristensen
Foto: Hans Kristensen m.fl.

Fremmødet var massivt, men det var også en stribe kompetente indlægsholdere, som formanden for Danmarks Jægerforbunds kreds 4, Poul Bundgaard, tirsdag aften kunne byde velkommen til i mødesalen hos Sønderjysk Landboforening i Åbenrå.

Fra Tyskland havde man indbudt vildtbiologen Oliver Keuling fra Landbohøjskolen i Hannover og Hans-Albrecht Hewicker, der er formand for det slesvig-holstenske jægerforbunds arbejdsgruppe for klovvildt. Fra dansk side var der indlæg fra Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund og fra vildtkonsulent Klaus Sloth fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Der blev lyttet opmærksomt til aftenens indlæg.

Der blev lyttet opmærksomt til aftenens indlæg.

De snu svin

De to tyske fagfolk gav forsamlingen et indgående indblik i årsagerne til den eksplosive bestandstilvækst, der gennem de seneste årtier har været i hele vildsvinets udbredelsesområde, og forklarede om de forhold, der er med til at gøre det vanskeligt at holde tilvæksten i skak gennem jagt.

Jeg har kaldt mit foredrag for ”De snu svin”, for mange gange er vildsvinene mere snu end jægerne er, indledte Oliver Keuling, inden han fortalte om sin forskning, hvor han ved at udstyre vildsvin med sendere har fået et indgående indblik i deres brug af levesteder og adfærd i forbindelse med jagt.

Hans-Albrecht Hewicker pegede i sit indlæg på, hvordan milde vintre, hyppige oldenår i skovene og ikke mindst landbrugets omfattende dyrkning af majs, har medført en markant bestandstilvækst hos den vildsvinebestand, der findes lige syd for grænsen, i delstaten Slesvig-Holsten. Det er vildsvin herfra, der gennem de seneste år har bredt sig til Danmark.

Gennem de seneste år er der kommet en ynglende bestand af vildsvin i Sønderjylland. Rotten her er fotograferet med et vildtkamera. Foto: Naturstyrelsen

Gennem de seneste år er der kommet en ynglende bestand af vildsvin i Sønderjylland. Rotten her er fotograferet med et vildtkamera. Foto: Naturstyrelsen

En stor udfordring

På den danske side af grænsen har vildsvinet for alvor vundet fodfæste i de skovrige levesteder i det østlige Sønderjylland. Indvandringen er faldet sammen med spredningen af den frygtede afrikanske svinepest i Østeuropa, hvilket i foråret 2018 resulterede i, at Folketinget traf en beslutning om, at den fremspirende bestand skulle udryddes som led i arbejdet med at forebygge, at sygdommen kom til Danmark.

I det arbejde har vi blandt andet benyttet fælder, kunstigt lys og natoptik, forklarede Klaus Sloth, der som vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Sønderjylland er ansvarlig for denne opgave.

Men effekten af indsatsen har ikke været helt som ønsket. I 2018 blev der nedlagt 47 vildsvin, og i 2019 er der indtil videre nedlagt ni. Det er et relativt lavt tal, hvilket primært skyldes, at vildsvinene i den milde vinter har mange tilgængelige fødekilder, og derfor ikke behøver at opsøge foderpladserne.

Ud fra avisernes skriverier kan man godt få det indtryk, at det, som vi gør, ikke er effektivt. Men det er helt sikkert, at havde vi ikke gjort noget, havde der været mange flere vildsvin i Sønderjylland på nuværende tidspunkt, kunne Klaus Sloth fortælle de forsamlede jægere i Åbenrå.
Vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen Sønderjylland, gav forsamlingen en status på arbejdet med at eliminere den sønderjyske vildsvinebestand.

Vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen Sønderjylland, gav forsamlingen en status på arbejdet med at eliminere den sønderjyske vildsvinebestand.

Et langt, sejt træk

For det grænsenære områdes vedkommende vurderer vildtkonsulenten ud fra sine opgørelser, at der i dag står et sted mellem 50 og 100 vildsvin på dansk jord. Det er nogenlunde det samme antal som på samme tid sidste år. For de ynglende familiegruppers vedkommende har han et ret godt overblik på antallet af dyr. De omkringvandrende enlige keilere er lidt sværere at få styr på.

Men rent politisk er der ikke plads til vildsvin i Danmark lige p.t. Det som vi har brug for, er derfor jeres hjælp. De fleste grise er ude på de private arealer. Hos Naturstyrelsen har vi redskaber, der står til rådighed for at effektivisere jeres indsats, lød hans appel til forsamlingen.

Han understregede dog, at det ikke var nogen nem opgave, men at der sikkert lå et langt, sejt træk forude. Dette kunne Hewicker og Keuling kun bekræfte ud fra deres erfaringer med forvaltningen af vildsvin syd for grænsen, hvor jægerne mange steder har haft store udfordringer med at opnå de ønskede afskydningstal.

Kredsformand Poul Bundgaard glædede sig derfor over, at jægerne i Sønderjylland gennem aftenens forskellige foredrag fik en øget indsigt, som kan komme dem til gode ved jagtudøvelsen.

Sagen er jo, at vi som danske jægere endnu ikke kender vildsvinet. Men jeg synes, at vi er kommet et godt stykke videre her i aften, så jeg er meget tilfreds, konkluderede han efter mødet.

Du kan læse mere om mødet i Åbenrå i majnummeret af Jæger.