OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. maj 2018

Vestsjællands Jagtforening modtager intern Jægerpris

Vestsjællands Jagtforening blev tildelt JÆGERPRISEN 2018 for den modige fusion foreningen har gennemført i 2017. En fusion og et tiltag som er med til at sikre en stærk og fremtidssikret jagtforening.

Tekst: Michael Stevns
Foto: Christian Lang Jensen

Høng Ørslev Solbjerg Jagtforening og Kalundborgegnens Jagtforening sammenlagde sig i 2017 til en ny forening – Vestsjællands Jagtforening. Fusionen har været undervejs i et par år og har krævet et stort arbejdet og mange ressourcer fra specielt bestyrelserne i foreningerne.

Dog skal alle medlemmernes store opbakning til fusionen også fremhæves, for uden tilslutning og opbakning fra medlemmerne var Vestsjællands Jagtforening ikke blevet til noget.

Fusionen er med til at fremtidssikre foreningerne ved, at der er flere frivillige at trække på både ved afholdelse af aktiviteter, men også til bestyrelses- og udvalgsarbejde, men det giver også et bredere udvalg af aktiviteter og en større medlemsskare til deltagelse i dem.

En større forening sikrer også en stærkere økonomi og giver samtidig helt andre muligheder for at søge tilskud til aktiviteter og lignende og for at stå stærkt lokalpolitisk.

Udover arbejdet med fusionen har foreningen samtidig formået at skabe nye og opbygge og udvikle tidligere aktiviteter og arrangementer i foreningen. F.eks. kan nævnes hundetræning på flere niveauer henover året, jagttegnsundervisningshold flere gange årligt, jul for værdigt trængende børnefamilier i Kalundborg Kommune og temadage om jagt og natur for børn i alderen 4-6 år i kommunens institutioner.

Vestsjællands Jagtforeningen formår på en utrolig flot måde at inddrage og oparbejde et netværk i foreningens mange aktiviteter, og det gavner såvel medlemmer som jagtens sag. Netværket spænder vidt fra private personer til sponsorer, virksomheder, andre foreninger og et stort samarbejde med flere afdelinger i kommunen.

Vestsjællands Jagtforening er en forening i udvikling med et stort fokus på såvel medlemmer som omverden, og en forening, som med et bredt og langsigtet perspektiv, er med til at fremme jægernes og jagtens sag både lokalt og på landsplan.