OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. marts 2017

Nyt DJ-hovedbestyrelsesmedlem er valgt i kreds 7

På kredsmødet i kreds 7 blev der valgt et nyt HB-medlem til DJ, en ny HB-suppleant samt en ny kredsformand. Desuden kom emner som strukturelle problemer i kredsen, skydebanekapacitet og Danmarks Jægerforbunds medlemssystem på bordet.

Tekst: Carsten Dahl-Hansen
Foto: Carsten Dahl-Hansen

Opdateret den 15.3.2017: Du kan læse en længere reportage fra dagen kreds 7's egen side. Se mere her.

170 deltagere fra 42 jagtforeninger mødte op i Borup Multihallen søndag den 5. marts. Kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng bød velkommen, og efter valg af dirigent (Phillipp Quedens) samt andre formaliteter gav hun ordet til Max Elbæk, afgående hovedbestyrelsesmedlem i DJ.

Hurtigt måtte en bevæget Elbæk dog opgive at gennemføre sin tale og lod i stedet kredsformanden læse den op. Talen sluttede med en tak for den tillid, som Max Elbæk altid havde mødt i kredsen, og forsamlingen kvitterede med klapsalver for Elbæks arbejde.

Kredsformandens beretning

Kort efter kom kredsformandens beretning.

– Kreds 7 er stor og har både geografiske og kulturelle forskelle; dét skaber udfordringer og problematikker. Det kører heller ikke lige godt i alle jægerrådene, så vi skal have ryddet op, fastslog Marie-Louise Achton-Lyng.

– Med 32 jægerråd og 95 jagtforeninger stikker kreds 7 også ud på mange måder i forhold til de andre syv kredse i DJ. Men for to år siden valgte DJ’s hovedbestyrelse at nedsætte et vedtægts- og organisationsudvalg, som består af alle kredsformænd, to jægerrådsformænd og DJ-næstformand Henrik Frost Rasmussen. Udvalget forstår at samarbejde og give plads til hinandens forskelligheder, og der er tid til uddybelse og forklaringer.

– Arbejdet i udvalget er altså meget positivt, og jeg opfordrer Henrik Frost til at sørge for endnu mere aktivitet, sagde kredsformanden, der også var godt tilfreds med DJ-hovedbestyrelsens udpegning af den manglende skydebanekapacitet i kreds 7 som et fokusområde.

– 42 % af alle dem, der går op til haglskydeprøver, gør det i kreds 7. Det giver et stort pres på banerne, så prøv at lægge prøverne og eventuelle forberedelsesdage på fornuftige tidspunkter i forhold til resten af banernes brugere, opfordrede Marie-Louise Achton-Lyng.

Valg til DJ og kredsen

På kredsmødet skulle der være forskellige valg, bl.a. af et nyt DJ-hovedbestyrelsesmedlem. En stribe jægerråd havde peget på kredsformanden, mens nogle havde peget på næstformanden, Torben Clausen. Sidstnævnte var beæret, men ønskede ikke et kampvalg.

Dermed var Marie-Louise Achton-Lyng valgt til DJ’s hovedbestyrelse; i øvrigt som den yngste nogensinde. Det er kun anden gang i forbundets historie, en kvinde vælges ind (den første, Kirsten Skovsby, kom også fra kreds 7).

Dermed skulle der også vælges en ny kredsformand, og uden modkandidat blev Ole Jervin fra kredsbestyrelsen valgt.

Der skulle også findes en ny HB-suppleant (tidligere var det Achton-Lyng). Et kampvalg mellem den nye kredsformand, Ole Jervin, Berit Valentin fra kredsbestyrelsen og kredsens næstformand, Torben Clausen, resulterede i lige godt 50 % af stemmerne til sidstnævnte, som dermed var valgt.

Der var ikke indkommet forslag, men adskillige tilhørere var på talerstolen for at give deres mening til kende, bl.a. var der kritik af DJ’s medlemssystem. Fra DJ’s formand, direktør og IT-ansvarlige lød svaret, at man allerede har godt fat i problemstillingerne, og at der løbende vil blive informeret om løsningerne.

Til sidst kunne Marie-Louise Achton-Lyng takke for god ro og orden og afslutte kredsmødet.