OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny bekendtgørelse om jagt og regulering med rovfugle

Pr. 1. september træder en ny og længe ventet bekendtgørelse om den stærkt omdiskuterede jagt og regulering med rovfugle i kraft.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

De vigtigste bestemmelser i denne bekendtgørelse er: 

  • Jagt og regulering med rovfugle skal som udgangspunkt følge jagtlovgivningens almindelige regler, med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen.
  • Alle rovfugle, der lovligt må holdes i fangenskab, må anvendes, bortset fra hybrider.
  • Falkonérer skal lovligt holde og træne én eller flere rovfugle, have gyldigt jagttegn, bestå en skriftlig falkonerprøve samt have påtegning om ret til jagt med rovfugle på jagttegnet.
  • ”Egnede” rovfugle må anvendes til jagt og regulering på følgende arter: Bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin. Ved ”egnede” forstås rovfugle, hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, således at byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.
  • Rovfugle skal under træning, ved jagt og ved regulering være forsynet med egnet sporingsudstyr, f.eks. radio- eller GPS-sender.
  • Falkonérer skal indberette hvor meget vildt, der er nedlagt med rovfugle, herunder hvilke arter af rovfugle, der er anvendt, hvilke arter af byttedyr hver rovfugl har nedlagt og antallet af hvert byttedyr.
  • Senest efter 4 år skal reglerne i bekendtgørelsen evalueres.

Nærmere detaljer omkring falkejagtbekendtgørelsen, falkonérprøven, indberetning m.v. kan ses i bekendtgørelsen her.

Læs Claus Lind Christensens tillykke til de danske jægere her

Der er også kommet en ny bekendtgørelse, der gør det muligt at gå på jagt efter det store hjortevildt med bue. Læs mere her.