OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. oktober 2018

Snart sidste chance for at tælle i år

De sidste tællinger i 2018 bør være foretaget på nuværende tidspunkt, så er der kun tilbage at få returneret tællekortene til de forskellige vildt- og naturkonsulenter.

Tekst: Lena Lieder & Lene Midtgaard

Tællingerne af hare og agerhøns er en af hjørnestenene i markvildtlavenes arbejde sammen med arbejdet med de biotopforbedrende tiltag. Det er vigtigt at få foretaget tællingerne da de dels giver os vigtig viden om de lokale bestande men samtidig også er et vilkår for i det hele taget at kunne kalde sig et markvildtlav.

Hvorfor tælle?

Tællingerne er med til at give et indblik i bestandenes nuværende tilstand. De udgør et vigtigt supplement til vildudbyttestatistikken, der langt hen ad vejen er med til at danne grundlag for det danske vildts jagttider. Vildtudbyttestatistikken er et vigtigt og uundværligt redskab til at give et overblik over tilstanden i de danske vildtbestande. Men da vildtudbyttestatistikken har fokus på de nedlagte dyr frem for de levende, kan der ske afvigelser fra virkeligheden. Det er f.eks. ikke muligt at aflæse en eventuel stigning i antallet af individer indenfor en given bestand, der kan ske som følge af jægeres frivillige fredninger, der f.eks. har været tilfældet for haren i nogle områder. Her kan de i markvildtlavene udførte tællinger af levende dyr tilføje ekstra og vigtig viden, om hvordan det står til med bestandene – især på lokalt plan. Markvildtlavens indsats med at tælle, har blandt andet givet pote i forbindelse med den seneste jagttidsrevision, hvor både hare og agerhøne i visse landsdele, har fået forlænget jagttid.

Det er vigtigt at tælle harer mere end en gang!

Som de fleste er opmærksomme på, bliver der talt mere en én gang, når der tælles harer forår og efterår. En af årsagerne til er at antallet af talte harer, sjældent er det samme. Faktorer som vejret, markarbejde, afgrødefordeling og forstyrrelser, kan medføre større eller mindre udsving. Derfor er det vigtigt at der tælles to til tre gange, hver forår og efterår, for at få det mest retvisende billede.

Til dem der måske ikke har nået at tælle endnu – så skynd jer ud og tæl.