OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2018

Ny folder

For at få øget opmærksomhed omkring fordelene ved at være med i et markvildtlav, er der produceret en ny folder, som kort og præcist beskriver hvad du får ud af, at være med i et markvildtlav.

Tekst: Lene Midtgaard

Markvildtlavene er at stor vigtighed for bevarelse og udvidelse af jagttiden på både hare og agerhøne. Ved de seneste jagttidsforhandlinger ser det da også ud til, at jagttiden forlænges med 14 dage fore hare øst for Lillebælt mens jagttiden øst for Storebælt (minus Bornholm) ligeledes forlænges 14 dage.

Ud over folderen er der også produceret et mindre oplag af plakater i A3. Både folder og brochure kan rekvireresved henvendelse til Danmark Jægerforbund.

Hvad er fordelene ved at være med i et markvildtlav?

  • Gratis rådgivning om natur- og vildtpleje på arealer der indgår i markvildtlavet.
  • Rådgivning med fokus på markvildtet og øje for den øvrige natur og biodiversitet i landbrugslandet, samt øvrige ønsker der måtte være for jagten og vildtplejen på den enkelte ejendom.
  • Muligheden for at blive klogere på den natur og det vildt, du har på din ejendom.

Hvad kræver det at være med i et markvildtlav?

  • Deltagelse i markvildtlav sker på frivillig basis.
  • Ingen udsætning af agerhøns.
  • Gennemførsel af tællinger af hare og agerhøne.
  • Et markvildtlav skal bestå af flere lodsejere.

Hvis du vil vide mere, kan du orientere dig på vores hjemmeside www.markvildt.dk eller kontakte en af Danmarks Jægerforbund vildt- og naturkonsulenter.